Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem: Oświadczenie i reakcja biura prasowego

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem: Oświadczenie i reakcja biura prasowego

Biuro prasowe Orlenu wydało oświadczenie w odpowiedzi na informację o wszczęciu śledztwa w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. Zarzuty formułowane przez posłankę Agnieszkę Pomaską zostały określone jako „bezpodstawne i wprowadzające opinię publiczną w błąd”. Orleno podkreśla, że proces fuzji był „transparentny, nadzorowany i kontrolowany przez szereg instytucji”.

Transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz pod nadzorem polskich i europejskich organów. Ponadto, warunki dotyczące fuzji zostały zaakceptowane przez niemal 100 proc. akcjonariuszy obu spółek, w tym zarówno Skarb Państwa, jak i niezależne instytucje finansowe. Cały proces otrzymał pozytywne oceny renomowanych firm doradczych, które mają międzynarodowe doświadczenie w realizacji takich transakcji, oraz Komisji Europejskiej.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez poseł KO Agnieszkę Pomaską. Działania prokuratury mają na celu zbadanie sprawy pod kątem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, w tym przez prezesa UOKiK.

Choć zarzuty posłanki zostały zakwestionowane przez Orlen, ważne jest przeprowadzenie pełnego śledztwa w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących fuzji Orlenu z Lotosem. Ostateczne ustalenia prokuratury pozwolą ocenić, czy doszło do jakiejkolwiek szkody majątkowej dla PKN Orlen.

Śledztwo to jest ważnym krokiem w zapewnieniu przejrzystości i odpowiedzialności w tak ważnych transakcjach. Postępowanie prokuratorskie powinno uwzględnić wszystkie aspekty fuzji i dostarczyć rzetelne informacje dla opinii publicznej.

FAQ o fuzji Orlenu z Lotosem:

1. Jak Orleno odpowiedziało na zarzuty w sprawie fuzji z Lotosem?
Biuro prasowe Orlenu oświadczyło, że zarzuty posłanki Agnieszki Pomaskiej są bezpodstawne i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Orleno podkreśla, że cały proces fuzji był transparentny, nadzorowany i kontrolowany przez różne instytucje.

2. Czy transakcje były zgodne z prawem?
Tak, transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i pod nadzorem polskich i europejskich organów.

3. Kto zaakceptował warunki fuzji?
Warunki fuzji zostały zaakceptowane przez niemal 100 proc. akcjonariuszy obu spółek, w tym Skarb Państwa i niezależne instytucje finansowe. Cały proces otrzymał również pozytywne oceny renomowanych firm doradczych i Komisji Europejskiej.

4. Jakie działania podejmuje prokuratura?
Prokuratura wszczęła postępowanie na podstawie zawiadomienia złożonego przez poseł KO Agnieszkę Pomaską. Procedury mają na celu zbadanie sprawy pod kątem możliwego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, w tym przez prezesa UOKiK.

5. Jakie jest stanowisko Orlenu w związku z zarzutami?
Orlen zakwestionował zarzuty posłanki, ale uważa, że ważne jest przeprowadzenie pełnego śledztwa w celu wykluczenia wszelkich wątpliwości dotyczących fuzji. Ostateczne ustalenia prokuratury pozwolą ocenić, czy doszło do jakiejkolwiek szkody majątkowej dla PKN Orlen.

Definicje kluczowych terminów:
– Fuzja: proces, w wyniku którego dwa lub więcej przedsiębiorstw łączy się w jeden podmiot prawny.
– Transakcje: działania polegające na zakupie, sprzedaży lub wymianie dóbr, usług lub praw między dwoma stronami.
– Postępowanie prokuratorskie: procedura prowadzona przez prokuraturę w celu zbadania sprawy i ustalenia, czy miało miejsce przestępstwo oraz w celu wydania decyzji o ewentualnym ściganiu podejrzanych.

Sugerowane powiązane linki:
Strona główna Orlenu
Strona główna Lotosa

Krzysztof Hajdas