Wydatki firm związane z dostosowaniem do Krajowego Systemu e-Faktur

Wydatki firm związane z dostosowaniem do Krajowego Systemu e-Faktur

Wydatki firm na dostosowanie do Krajowego Systemu e-Faktur mogą być wysokie, zwłaszcza w większych firmach – przyznają eksperci podatkowi. Przykładowo chodzi o koszty szkoleń pracowników, aktualizacji systemów fakturowych, finansowo-księgowych, pracy informatyków, którzy muszą firmowy system podpiąć do KSeF i wiele innych.

Dostosowanie do Krajowego Systemu e-Faktur wymaga od firm przeprowadzenia różnych działań, a każde z nich wiąże się z pewnymi kosztami. Pierwszym krokiem jest szkolenie pracowników, którzy będą odpowiedzialni za generowanie i obsługę e-faktur. Szkolenia te mogą wymagać angażowania zewnętrznych specjalistów lub zakupu specjalistycznego oprogramowania edukacyjnego.

Kolejnym krokiem jest aktualizacja istniejących systemów fakturowych, finansowo-księgowych i informatycznych, aby umożliwić wysyłanie i odbieranie e-faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Ta aktualizacja może wiązać się z kosztami dostosowania oprogramowania lub zakupu nowego oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami KSeF.

Praca informatyków odgrywa tu również istotną rolę. Muszą oni dostosować firmowy system do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur oraz zapewnić płynną integrację pomiędzy systemami. Może to wymagać angażowania zewnętrznych specjalistów lub zwiększenia zatrudnienia w dziale IT.

Warto jednak zaznaczyć, że koszty związane z dostosowywaniem się do Krajowego Systemu e-Faktur mogą być uznaną za koszty uzyskania przychodów i rozliczane podatkowo. Konieczne jest jednak zachowanie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzi związane z tym wydatki.

Zatem firma powinna starannie rejestrować wszystkie koszty związane z dostosowaniem do KSeF, aby móc ich używać do rozliczeń podatkowych.

Krzysztof Hajdas