Renta rodzinna – wsparcie finansowe dla bliskich po śmierci członka rodziny

Renta rodzinna – wsparcie finansowe dla bliskich po śmierci członka rodziny

Renta rodzinna to cenne wsparcie finansowe dla osób, które po śmierci męża, żony lub innego bliskiego członka rodziny utraciły bezpieczeństwo finansowe. Zasady wypłacania tego świadczenia reguluje ustawa o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jej wysokość zależy od liczby osób uprawnionych. Renta podlega corocznej waloryzacji.

Warto podkreślić, że każdemu uprawnionemu przysługuje jedna renta rodzinna. Jej wysokość jest obliczana na podstawie udziału każdej osoby uprawnionej. Kwota najniższej renty rodzinnej wynosi obecnie 1588,44 złotych.

Renta rodzinna może zostać utracona, jeśli dochody osoby uprawnionej przekroczą 130 proc. wynagrodzenia przeciętnego. W przypadku, gdy dochody są wyższe niż 70 proc., ale niższe niż 130 proc. świadczenia, renta zostaje pomniejszona o przekroczenie limitu.

Renta przysługuje różnym członkom rodziny, takim jak małżonkowie, dzieci, wnuki czy rodzeństwo, pod pewnymi warunkami. Na przykład małżonkowie mogą otrzymać rentę, jeśli spełniają odpowiednie kryteria dotyczące wieku lub niezdolności do pracy.

Wnioski o rentę rodzinna można składać w oddziałach ZUS, do których należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa ze zmarłym, zaświadczenia o stanie zdrowia, dokumenty dotyczące okresów pracy i wynagrodzeń oraz inne wymagane dokumenty.

Decyzja ws. przyznania renty rodzinnej zapada zazwyczaj w ciągu maksymalnie 30 dni od momentu złożenia wniosku. Osoby pobierające to świadczenie zawsze mogą z niego zrezygnować, zgłaszając to w oddziale ZUS.

Krzysztof Hajdas