Czym jest work-life balance i jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Czym jest work-life balance i jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Prawie 3/4 Polaków nie wie, na czym polegają tegoroczne zmiany w prawie dotyczące work-life balance. Definicja work-life balance wskazuje, że chodzi o utrzymanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a innymi sferami życia prywatnego, takimi jak rodzina, aktywność społeczna, pasje i rozwój osobisty. Tylko 31 procent respondentów wie, na czym polegają tegoroczne zmiany prawne w tym zakresie.

W kwietniu 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która wprowadziła bezpłatny urlop opiekuńczy, wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz dała możliwość zwolnienia z obowiązków z powodu siły wyższej. Pracodawcy mieli obowiązek poinformować pracowników o przysługujących im prawach, jednak 51 procent respondentów nie zostało poinformowanych, 28 procent nie jest pewne, a 21 procent otrzymało informacje o zmianach w prawie.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest ważna dla zachowania zdrowia i satysfakcji z pracy. Jednak wyniki ankiety pokazują, że work-life balance jest wciąż niedoceniany i mało znany.

Respondenci, którzy zauważyli wprowadzenie rozwiązań związanych z work-life balance w swoich firmach, wskazali na nowe rodzaje urlopu, dodatkowe przerwy w pracy, elastyczne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, możliwość pracy u innego pracodawcy oraz informacje o wolnych stanowiskach i możliwościach awansu w firmie.

Dane pokazują, że 42 procent badanych nie jest pewne, czy ich firma wprowadziła zmiany związane z work-life balance, a 40 procent deklaruje, że ich pracodawca nie wprowadził nowych rozwiązań w tym zakresie. 11 procent respondentów jednak podkreśliło, że już wcześniej dbano o dobre praktyki w tym obszarze, a 8 procent stwierdziło, że w ich przedsiębiorstwie są obecnie większe możliwości związane z równowagą między życiem prywatnym a pracą.

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła również inne ważne zmiany, takie jak prawo do 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica, prawo do dodatkowego urlopu opiekuńczego, prawo do urlopu z powodu siły wyższej oraz rozwiązania dla rodziców mających dzieci do 8. roku życia, pozwalające na elastyczną organizację pracy.

Work-life balance ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i zadowolenia pracowników, dlatego ważne jest, aby pracodawcy dostosowali się do nowych przepisów i zapewnili swoim pracownikom możliwość utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Paweł Banaś