Rozpoczyna się wielkie sprzątanie w spółkach Skarbu Państwa

Rozpoczyna się wielkie sprzątanie w spółkach Skarbu Państwa

Planowane jest serię zgromadzeń akcjonariuszy w spółkach Skarbu Państwa, na których będą głosowały nad zmianami rad nadzorczych oraz zmianą prezesa. Pierwsze dymisje można się spodziewać wkrótce. Sprzątanie rozpoczęło się już zaraz po zaprzysiężeniu rządu premiera Donalda Tuska i dotknęło różne sektory, takie jak media publiczne, prokuratura, urzędy, instytucje państwowe, agencje i Las Państwowy. W przypadku spółek notowanych na giełdzie, zmiany dokonywane są głównie na zgromadzeniach akcjonariuszy. Na przykład w Orlenie, Ministerstwo Aktywów Państwowych ma prawo powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej, ale resztę zmian dokonuje walne zgromadzenie. W dniu 6 lutego odbędzie się zgromadzenie w Orlenie, na którym można spodziewać się kolejnych zmian personalnych w radzie nadzorczej. W przypadku PGE, na przykład, już doszło do zmiany w radzie nadzorczej, a teraz planowana jest wymiana prezesa. Podobne procesy zachodzą w innych spółkach, takich jak Enea, PKO BP, GPW, KGHM czy Grupa Azoty. Przejęcie kontroli nad Orlenem umożliwi nowym władzom dodatkowe ustalenia w sprawie fuzji z Lotosem. Zagadką jest to, jakie będą konsekwencje w spółkach Skarbu Państwa dla partii rządzącej w kontekście wpłat na partyjne fundusze. Warto także zauważyć, że nowe porządki w tych firmach mogą prowadzić do ujawnienia kolejnych faktów dotyczących transakcji sprzed 1,5 roku.

FAQ:

1. Jakie zmiany będą miały miejsce w spółkach Skarbu Państwa?
Planowane jest przeprowadzenie serii zgromadzeń akcjonariuszy, na których będą głosować nad zmianami rad nadzorczych oraz zmianą prezesa.

2. Kiedy można się spodziewać pierwszych dymisji?
Pierwsze dymisje można spodziewać się wkrótce.

3. Które sektory są objęte tym procesem?
Sprzątanie dotknęło różne sektory, takie jak media publiczne, prokuratura, urzędy, instytucje państwowe, agencje i Las Państwowy.

4. Jak zmiany są dokonywane w spółkach notowanych na giełdzie?
W przypadku spółek notowanych na giełdzie, zmiany dokonywane są głównie na zgromadzeniach akcjonariuszy. Ministerstwo Aktywów Państwowych ma prawo powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej, ale resztę zmian dokonuje walne zgromadzenie.

5. Jakie spółki są objęte tym procesem?
Podobne procesy zachodzą w spółkach takich jak Orlen, PGE, Enea, PKO BP, GPW, KGHM czy Grupa Azoty.

6. Jakie będą konsekwencje przejęcia kontroli nad Orlenem dla nowych władz?
Przejęcie kontroli nad Orlenem umożliwi nowym władzom dodatkowe ustalenia w sprawie fuzji z Lotosem.

7. Jakie są zagadki dotyczące tych zmian?
Zagadką jest to, jakie będą konsekwencje w spółkach Skarbu Państwa dla partii rządzącej w kontekście wpłat na partyjne fundusze. Warto także zauważyć, że nowe porządki w tych firmach mogą prowadzić do ujawnienia kolejnych faktów dotyczących transakcji sprzed 1,5 roku.

Key terms/jargon:
– Akcjonariusz – osoba posiadająca akcje danej spółki
– Rad nadzorczych – organ kontrolujący działania spółki
– Prezes – najwyższy kierownik w spółce

Suggested related links:
Strona internetowa Orlenu
Strona internetowa PGE
Strona internetowa PKO BP
Strona internetowa GPW
Strona internetowa KGHM
Strona internetowa Grupy Azoty

Krzysztof Hajdas