Przyśpieszenie procesów inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym

Przyśpieszenie procesów inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu na środowisko mogą skrócić procesy inwestycyjne przy budowie mieszkań nawet o kilka miesięcy – oświadczył minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda. Ta inicjatywa ma przynieść korzyści także klientom deweloperów.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) poinformowało w komunikacie, że rozporządzenie dotyczące przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, którego autorem było ministerstwo klimatu i środowiska, zostało zmienione zgodnie z propozycją szefa MRiT, Waldemara Budy.

Nowela tego rozporządzenia została przyjęta przez rząd. Resort rozwoju i technologii wyjaśnił, że wprowadzenie zmian ma na celu skrócenie procesów inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Wprowadzone zmiany dotyczą również inwestycji w fotowoltaikę.

Ministerstwo przekazało, że granice, powyżej których parkingi i garaże będą wymagały uzyskania czasochłonnych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zostaną podniesione. Ponadto, zostały wprowadzone zmiany dotyczące wysokości progów dla inwestycji z zakresu fotowoltaiki.

Minister Buda podkreślił, że celem jest usprawnienie procesów inwestycyjnych, co stanowi znaczną część kosztów przedsiębiorców. Dzięki uproszczeniom w budowie nowych budynków mieszkalnych, czas przygotowania inwestycji zostanie skrócony nawet o kilka miesięcy, co przekłada się na wymierne oszczędności finansowe, z których również skorzystają klienci deweloperów.

Resort podkreślił, że obecnie obowiązujące progi dla garaży i parkingów są bardzo niskie w porównaniu do progów określonych dla innych rodzajów zabudowy. Zmiany w rozporządzeniu przewidują podniesienie tych progów. Dotychczasowe wartości progowe dla tych inwestycji są bardziej rygorystyczne niż dla zabudowy przemysłowej.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą również inwestycji w fotowoltaikę. Wzrośnie próg powierzchni zabudowy dla instalacji fotowoltaicznych, ale na obszarach objętych formami ochrony przyrody próg pozostaje bez zmian.

Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

Paweł Banaś