Projekt rozporządzenia dotyczący podniesienia progów, powyżej których konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku budowy garaży lub parkingów oraz instalacji fotowoltaicznych

Projekt rozporządzenia dotyczący podniesienia progów, powyżej których konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku budowy garaży lub parkingów oraz instalacji fotowoltaicznych

Projekt rozporządzenia dotyczący podniesienia progów, powyżej których konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku budowy garaży lub parkingów oraz instalacji fotowoltaicznych to jeden z punktów, którym rząd ma się zająć 8 sierpnia.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jak wynika z informacji opublikowanej wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, planowane rozporządzenie ma podnieść progi, powyżej których konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegających na budowie garaży lub parkingów zarówno na obszarach cennych przyrodniczo, jak i na pozostałych terenach. Obecnie progi te wynoszą odpowiednio 0,2 i 0,5 ha.

Planowane jest wprowadzenie progów o wartości porównywalnej do wartości ustanowionej w rozporządzeniu dla zabudowy przemysłowej i magazynowej oraz porównywalnej do wartości ustanowionych w prawodawstwie takich państw jak Niemcy, Włochy, Czechy czy Słowacja. Progi w rozporządzeniu dla zabudowy przemysłowej i magazynowej wynoszą obecnie 0,5 i 1 ha, odpowiednio dla obszarów cennych przyrodniczo i pozostałych terenów.

Drugim przedmiotem planowanej zmiany ma być usunięcie systemów fotowoltaicznych z punktu dotyczącego zabudowy przemysłowej i magazynowej, w celu przeniesienia do nowo utworzonego rodzaju przedsięwzięć z odrębnie ustaloną wartością progu – powierzchni zabudowy, które mają być większe od obecnego progu. Aktualna wartość powierzchni zabudowy, której osiągnięcie powoduje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych wynosi 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, oraz 1 ha na innych obszarach.

Rząd ma się też we wtorek zająć projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, który ma m.in. określić zasady wykonywania operacji z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), ustalić zasady przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP, czy uregulować zasady zapobiegania bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu BSP.

Jarosław Antoszczyk