BNP Paribas Bank Polska odnotował wzrost zysku netto o prawie 80% w drugim kwartale 2023 roku

BNP Paribas Bank Polska odnotował wzrost zysku netto o prawie 80% w drugim kwartale 2023 roku

BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2023 roku osiągnął zysk netto w wysokości 460 mln złotych, co oznacza wzrost o prawie 80% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten wynik jest efektem niższych kosztów, w tym braku składki na System Ochrony Banków Komercyjnych, wraz z wzrostem przychodów. Dochody z tytułu odsetek wzrosły o 8%, a prowizje o 4%. Warto zauważyć, że inne przychody (na działalności handlowej i inwestycyjnej) również znacznie się poprawiły.

Dodatkowo, dodatnie saldo odpisów w wysokości 26 mln złotych przyczyniło się do zwiększenia zysków. To drugi kwartał z rzędu, w którym ten wynik jest dodatni. Zwykle banki mają ujemne saldo, które wynosi od -50 do -80 mln złotych kwartalnie (bez uwzględnienia rezerw na hipoteki frankowe). To pozytywne zaskoczenie, ponieważ rynek oczekiwał ujemnego salda w wysokości 25 mln złotych w drugim kwartale.

BNP Paribas podkreśla, że ich portfel jest bezpieczny i stabilny, nie widzą żadnych zagrożeń z nim związanych w przyszłości. Mimo tego, że zyski z tytułu kosztów ryzyka były dodatnie w kolejnych kwartałach, bank traktuje tę sytuację jako incydentalną, a nie trwale powtarzalną.

Bank wyjaśnił, że utrzymanie dobrej jakości obsługi kredytów miało wpływ na poziom kosztu ryzyka, a także przyczyniło się do wyników z oczekiwanych strat.

Jarosław Antoszczyk