Rzecznik PO krytykuje sprzedaż lasów przez PiS, Lasy Państwowe odpowiadają

Rzecznik PO krytykuje sprzedaż lasów przez PiS, Lasy Państwowe odpowiadają

Rzecznik Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec, skrytykował na Twitterze partię Prawo i Sprawiedliwość za rzekomo ogromną wyprzedaż lasów. Jego wpis wywołał stanowczą reakcję ze strony Lasów Państwowych. Jan Grabiec podał dane, które przedstawiła ekonomistka Alicja Defratyka, sugerujące, że w 2022 roku cudzoziemcy mieli nabyć nieruchomości rolne i leśne o łącznej powierzchni 5 120 ha.

Lasy Państwowe odpowiedziały na wpis Grabca, podając konkretne liczby. W latach 2022-2023 sprzedały zaledwie 18,5 ha gruntów, głównie dróg i terenów niezalesionych gminom. Natomiast kupiono 6 892 ha gruntów pod nowe lasy za około 170 mln złotych.

Ta odpowiedź może zdjąć nieco emocji związanych z tematem. Wyraźnie wynika z danych Lasów Państwowych, że sprzedaż lasów nie jest tak ogromna, jak sugeruje Jan Grabiec. Oczywiście, jest to tylko jedna strona sprawy, jednak daje to nieco inną perspektywę na omawiany problem.

Warto podkreślić, że sprzedaż gruntów przez Lasów Państwowych może być częścią ich strategii zarządzania zasobami przyrody. Przez kupno nowych obszarów pod lasy, Lasy Państwowe dążą do ochrony środowiska i zwiększania powierzchni leśnej w Polsce.

Należy pamiętać, że publiczne dyskusje dotyczące tematów takich jak sprzedaż lasów powinny odbywać się na podstawie rzetelnych informacji i konkretnych danych. W przeciwnym razie, mogą powstać nieporozumienia i niepotrzebne emocje w społeczeństwie.

Ważne jest również, aby wszelkie kontrowersje wokół sprzedaży lasów były rozwiązane w drodze otwartej i konstruktywnej debaty. Działania podejmowane w kontekście zarządzania lasami powinny być ukierunkowane na dobro ogółu społeczeństwa i zrównoważony rozwój kraju.

Jarosław Antoszczyk