Krajowa Izba Odwoławcza utrzymuje wybór firmy Intercor do budowy odcinka S11

Krajowa Izba Odwoławcza utrzymuje wybór firmy Intercor do budowy odcinka S11

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Budimeksu od rozstrzygnięć przetargu na budowę odcinka trasy ekspresowej S11 ze Szczecinka do Bobolic. Zamiast tego, odcinek ten będzie budowany przez firmę Intercor.

Przetarg na budowę 24-kilometrowego odcinka S11 z Bobolic do Szczecinka został rozstrzygnięty przez Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na początku lipca. W przetargu uczestniczyło sześć firm, a zwyciężyła najtańsza oferta firmy Intercor z Zawiercia, opiewająca na kwotę 1,107 miliarda złotych.

Budimex odwołał się od wyników przetargu ze względu na nieznacznie droższą ofertę złożoną przez siebie (1,127 mld zł). Jednak Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła wybór firmy Intercor.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie teraz mógł wznowić kontrolę uprzednią, która została zawieszona do czasu rozstrzygnięcia odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej. Podpisanie umowy planowane jest na najbliższe tygodnie.

Budowa odcinka S11 z Bobolic do Szczecinka będzie realizowana w formule „optymalizuj i buduj”. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych, a następnie 19 miesięcy na realizację robót, z wyłączeniem okresów zimowych.

Planuje się, że budowa odcinka S11 z Bobolic do Szczecinka zostanie ukończona w 2026 roku. Droga będzie się zaczynać za bobolickim węzłem drogowym i będzie biec długimi odcinkami śladem DK11.

Odcinek ten będzie obejmował 18 wiaduktów, dwie estakady, cztery mosty i trzy przejścia dla zwierząt. Ponadto, ze względu na obszary chronione, jeziora i trudne warunki geologiczne, wymagane będą duże prace przy wymianie gruntów.

Aktualnie trwa budowa fragmentu S11 od Koszalina do Bobolic, który zostanie ukończony we wrześniu. Natomiast część S11, która przecina Wielkopolskę (w tym jej północną część do Poznania), jest jeszcze w fazie przygotowań. Przetargi na tę część trasy są planowane na lata 2023/2024, a ekspresówką będzie można podróżować do Poznania i autostrady A2 w roku 2028.

Krzysztof Hajdas