Plan rozbioru Poczty Polskiej i połączenia jej biznesu z Orlenem

Plan rozbioru Poczty Polskiej i połączenia jej biznesu z Orlenem

Plan rozbioru Poczty Polskiej i połączenia wydzielonej części jej biznesu z Orlenem jest aktualnie przygotowywany w Ministerstwie Aktywów Państwowych, informuje dziennik „Rz”. Resort intensywnie pracuje nad utworzeniem spółki, która będzie konkurować na rynku kurierskim z firmami takimi jak InPost, DPD czy DHL.

Projekt zakłada wyodrębnienie usług kurierskich i logistycznych z Poczty do oddzielnego podmiotu. Taki operator będzie potrzebować znacznej ilości kapitału zewnętrznego, dlatego pomysł połączenia tej spółki z Orlenem (który od kilku lat z powodzeniem rozwija usługę kurierską Orlen Paczka) jest rozważany. Ministerstwo Aktywów Państwowych, kierowane przez Jacka Sasina, nie udzieliło odpowiedzi na pytania dziennika w tej sprawie.

To rozwiązanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej poczty na rynku kurierskim, który obecnie dominują zagraniczne firmy. Przejęcie przez Orlen części biznesu Poczty pozwoliłoby na rozszerzenie gamy usług i zwiększenie efektywności działania. Orlen Paczka, oferująca przesyłki kurierskie, zyskała już uznanie klientów i mogłaby być skutecznym konkurentem dla innych firm.

Wprowadzenie prywatnego kapitału do branży usług kurierskich jest strategicznym krokiem, który może przyspieszyć rozwój tego sektora w Polsce. Utworzenie połączonej spółki Poczty Polskiej i Orlenu mogłoby przynieść korzyści dla obu stron, umożliwiając wzajemne wykorzystanie zasobów i osiągnięcie większej skali działania.

Plan rozbioru Poczty Polskiej i połączenia z Orlenem jest obecnie w fazie opracowywania. Oczekuje się, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w niedalekiej przyszłości.

Julia Rządzińska