Urząd Skarbowy zwiększa kontrolę nad działalnością gospodarczą w Polsce

Urząd Skarbowy zwiększa kontrolę nad działalnością gospodarczą w Polsce

Według informacji przedstawionych przez Gazetę Wyborczą, Polacy coraz częściej otrzymują pisma od Urzędu Skarbowego, które informują ich o konieczności rejestracji działalności gospodarczej oraz wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Skarbówka nie tylko korzysta z tradycyjnych źródeł informacji, ale również zdobywa wiedzę o działalności gospodarczej z mediów społecznościowych.

Wiele osób, które sprzedają towary lub usługi w internecie, nie zdaje sobie sprawy, jak widoczni są w sieci. Urząd Skarbowy jest w stanie zidentyfikować transakcje dokonywane na zamkniętych grupach na Facebooku czy innych platformach społecznościowych. Dlatego też Bartosz Mazur z Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe zaleca wszystkim przedsiębiorcom internetowym mieć świadomość skali ich widoczności online.

Jednocześnie platformy e-commerce mają obowiązek zbierania danych o sprzedawcach i przekazywania ich Urzędowi Skarbowemu. Celem tego działania jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Urzędy Skarbowe interesują informacje dotyczące sprzedawanych produktów, wysokości obrotów oraz rachunków, na które wpływają należności.

Cała ta kontrola ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie dokonali rejestracji swojej działalności gospodarczej, powinni jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki w celu zgodnego z przepisami prowadzenia swojego biznesu.

Wielu ekspertów przewiduje, że kontrola Urzędu Skarbowego nad działalnością gospodarczą będzie nadal wzrastać. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy świadomie i regularnie wywiązywali się z obowiązków podatkowych.

Jarosław Antoszczyk