Asseco Business Solutions z dużym portfelem zamówień i planem rozwoju organicznego

Asseco Business Solutions z dużym portfelem zamówień i planem rozwoju organicznego

Asseco Business Solutions (Asseco BS) na koniec pierwszego półrocza 2023 roku posiadała portfel zamówień o wartości około 300 milionów złotych. W bieżącym roku portfel zamówień wzrósł do około 301 milionów złotych, w porównaniu do 276 milionów złotych z roku poprzedniego. Rentowność biznesu pozostaje stabilna na poziomie około 23 procent.

Portfel zamówień na bieżący rok Asseco BS wynosi 88,9 procent sprzedaży z poprzedniego roku. W porównaniu do 276 milionów złotych z roku poprzedniego, portfel zamówień na bieżący rok prezentuje wszystkie zrealizowane przychody do końca pierwszego półrocza 2023 roku oraz wszystkie podpisane umowy do końca roku. Wiceprezes Asseco BS, Mariusz Lizon, informuje, że firma rozważa możliwość przejęć, jednak intensywność tych poszukiwań nie jest ogromna. Rozwój organiczny jest także ważnym elementem strategii rozwoju spółki.

Asseco BS, będąc częścią grupy kapitałowej Asseco, pełni rolę centrum kompetencyjnego odpowiedzialnego za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich firm oraz mobilne systemy zarządzania. W pierwszej połowie roku firma osiągnęła 176,6 miliona złotych przychodów i wygenerowała 39,8 miliona złotych zysku netto.

Głównymi akcjonariuszami spółki są Asseco Enterprise Solutions, które posiada 46,47 procent akcji, Fundusze Allianz Polska (13,66 procent) oraz Fundusze z grupy Nationale-Nederlanden (10,65 procent). Od 2007 roku Asseco BS jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jarosław Antoszczyk