Tańsza energia dla Polaków

Tańsza energia dla Polaków

Jest to reakcja na działania dezinformacyjne, kwestionujące realnie niskie koszty energii elektrycznej w Polsce. Obecnie Polacy korzystają z jednych z najniższych cen prądu w Europie. Przed wysokimi cenami prądu najsilniej chronione są polskie gospodarstwa domowe, które dzięki wprowadzeniu rządowej Tarczy Solidarnościowej, płacą rachunki za energię na poziomie z ubiegłego roku.

Najliczniejszą grupę odbiorców na polskim rynku energii elektrycznej stanowią gospodarstwa domowe, których jest ponad 15 mln. To one są największym beneficjentem rządowej Tarczy Solidarnościowej, dzięki której każda polska rodzina oszczędza rocznie na wydatkach za prąd średnio od 2000 do nawet 3000 zł. Nowelizacja ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dodatkowo zwiększy te limity, a jej wprowadzenie oznaczać będzie kolejne 1000 zł więcej w portfelach Polaków.

Dzięki wsparciu rządu i polskich firm energetycznych, rachunki za prąd w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. Polacy płacą za energię znacząco poniżej średniej dla całego kontynentu, a w porównaniu z niektórymi państwami, ceny w Polsce są niższe nawet kilkakrotnie. Kampania edukacyjna PGE „Stop manipulacji!” ma za cel zapewnić powszechny dostęp do rzetelnych informacji, opartych na danych i źródłach z oficjalnych europejskich analiz, zweryfikowanych przez ekspertów Agencji Rynku Energii. Jest to nasza reakcja na zmanipulowane informacje. Podkreślam, że rachunki odbiorców są i pozostaną niskie dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej, wspieranej przez polskich sprzedawców energii.

Z chwilą wprowadzenia przez rząd tzw. Tarczy Solidarnościowej, wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce zostały objęte ochroną przed wzrostem cen energii w formie limitów zużycia, przysługujących odbiorcom indywidualnym korzystającym z taryf G11 i G12. Energia w limitach od 2000 do 3000 kWh, jest sprzedawana po cenach zamrożonych na poziomie z 2022 r. W efekcie, wszyscy odbiorcy z tych grup taryfowych płacą za rachunki mniej niż połowę realnej ceny wytworzenia energii. Tarcza solidarnościowa obejmuje również samorządy, instytucje publiczne oraz sektor MŚP, które zostały objęte ochroną w postaci ceny maksymalnej. Obecnie w Parlamencie jest procedowana nowelizacja ustawy, która zwiększy zakres ochrony poszczególnych grup odbiorców przed wzrostem cen energii.

Ile kosztuje prąd?

W projekcie wykorzystano analizę Agencji Rynku Energii, która przeanalizowała maksymalne limity cen energii dla gospodarstw domowych, obowiązujące w kilkunastu europejskich krajach na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Według danych ARE, polskie gospodarstwa domowe w większości płacą za energię średnio 110,17 EUR brutto za jedną megawatogodzinę (1000 kWh). To preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu 2000-3000 kWh w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego (rządowa ustawa, która jest obecnie w parlamencie, zwiększa te limity o dodatkowych 1000 kWh). Warto zaznaczyć, że według danych GUS przeciętne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce wynosi niecałe dwie megawatogodziny rocznie (2000 kWh).

W Europie, najniższy spośród analizowanych krajów limit jest w Chorwacji i na Słowenii (ok. 100 EUR/MWh), a najwyższy w Niemczech (400 EUR/MWh), Austrii (480 EUR/MWh), Holandii (484 EUR/MWh) i Włoszech (491,37 EUR/MWh). Na ich tle nawet maksymalna cena energii w Polsce, czyli 185,36 EUR/MWh, jest znacząco poniżej średniej, a należy podkreślić, że większość gospodarstw domowych w Polsce za zużywaną energię płaci zaledwie 110,17 EUR/MWh.

Wprowadzony dla Polski limit cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosi 852,66 PLN/MWh brutto (185,36 EUR/MWh) i jest znacznie niższy od średniej europejskiej, która wynosi 256,21 EUR/MWh. Powyższy limit dotyczy tylko odbiorców, którzy przekroczyli maksymalny poziom zużycia, określony stosowną ustawą. Gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną poniżej określonych limitów (a jest ich w Polsce większość), mają zagwarantowane w 2023 roku ceny energii elektrycznej na poziomie taryf zatwierdzonych na 2022 rok, w wysokości 412 PLN netto (506,76 zł/MWh brutto), tj. 110,17 EUR/MWh brutto. Dodatkową ochronę dla odbiorców bytowych w Polsce, zapewniają też zamrożone na rok 2023 do poziomu w obowiązujących taryfach na 2022 rok, stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji. Niższe opłaty za fizyczną dostawę energii, obowiązują podobnie jak w przypadku wyznaczonych limitów cenowych, do określonych poziomów zużycia energii przez odbiorcę.

Krzysztof Hajdas