Obniżenie stóp procentowych na jesień będzie szkolnym błędem

Obniżenie stóp procentowych na jesień będzie szkolnym błędem

Obniżenie stóp procentowych na jesień będzie szkolnym błędem – powiedział prof. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej, w programie „Newsroom”. Stopy Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Rezerwy Federalnej (Fed) rosną, a najnowsza myśl naukowa dotycząca zwalczania inflacji w warunkach uporczywej inflacji bazowej nie namawia, by w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie polska gospodarka, łagodzić politykę NBP.

Zwłaszcza że polityka fiskalna rządu wprowadziła już mechanizmy łagodzenia, takie jak tarcze, wakacje kredytowe i kredyt z dopłatą rządu. Niemniej jednak, ostatni program, który miał pomóc niewielu osobom spełnić marzenia o własnym mieszkaniu, przyczynił się do wzrostu cen metra kwadratowego mieszkań i pomógł deweloperom.

Obecnie cel inflacyjny wynosi 2% rok do roku, podczas gdy aktualny wskaźnik wynosi 10,8%. Biorąc pod uwagę, że decyzje RPP mają odroczone działanie, podejmowanie decyzji opartych jedynie na jednocyfrowym wskaźniku wydaje się nieodpowiednie.

W związku z tym, obniżenie stóp procentowych na jesień zostałoby uznane za błąd. Profesor Litwiniuk uważa, że dobrze jest pozostawić politykę monetarną NBP bez zmian w obecnej sytuacji, zwłaszcza gdy stopy procentowe EBC i Fed rosną.

Decyzje dotyczące zmiany stóp procentowych powinny być podejmowane ostrożnie, z uwzględnieniem obecnych warunków gospodarczych i naukowej wiedzy dotyczącej walki z inflacją.

Krzysztof Hajdas