Prognozy dotyczące inflacji: możliwość obniżenia stóp procentowych w Polsce

Prognozy dotyczące inflacji: możliwość obniżenia stóp procentowych w Polsce

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda, przekazał optymistyczne prognozy dotyczące poziomu inflacji w Polsce. Minister stwierdził, że inflacja może się ukształtować na poziomie „grubo poniżej” 10 proc., co umożliwi obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.

Według szefa resortu rozwoju, inflacja w Polsce sukcesywnie spada, co pozwala na planowanie nowych ruchów ekonomicznych. Minister Buda podkreślił, że obecny moment jest odpowiedni do dyskusji i obniżenia stóp procentowych.

Szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii przewiduje, że inflacja zamknie się poniżej 10 proc. w całym roku, być może nawet „grubo poniżej”. Istnieje również możliwość obniżki stóp procentowych w trzecim i czwartym kwartale.

Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja konsumencka wyniosła 10,8 proc. w ujęciu rocznym w lipcu 2023 roku. Lipcowa projekcja inflacyjna NBP przewiduje, że inflacja konsumencka wyniesie 11,9 proc. w obecnym roku, 5,2 proc. w następnym roku i 3,6 proc. w 2025 roku. Planowane jest, że inflacja CPI wróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy, w trzecim kwartale 2025.

Rada Polityki Pieniężnej sukcesywnie podwyższała stopy procentowe od października 2021 roku do września 2022 roku, z poziomu 0,1 proc. do aż 6,75 proc. W kolejnych miesiącach RPP utrzymuje wskaźniki polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Minister Buda wspomniał również o programie „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, który ma być oferowany przez 16-17 banków pod koniec bieżącego roku. Obecnie dziewięć banków potwierdziło swoje uczestnictwo w tym programie.

Na koniec, Minister Buda odniósł się do rosnących dochodów w Polsce, wskazując, że opozycja skupia się głównie na obawach związanych z inflacją, ale milczy na temat wzrostu dochodów, które rosną znacznie szybciej niż w Unii Europejskiej.

Krzysztof Hajdas