Polski rynek pracy – 34 proc. miejsc pracy zagrożonych automatyzacją

Polski rynek pracy – 34 proc. miejsc pracy zagrożonych automatyzacją

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował analizę rynku pracy, z której wynika, że aż 34 proc. miejsc pracy w Polsce jest zagrożonych automatyzacją. Dane te pochodzą z szacunków OECD, które wskazują, że globalnie 27 proc. miejsc pracy w krajach OECD jest zagrożonych automatyzacją.

Badania przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny pokazują, że 63 proc. pracowników sektora finansowego i 57 proc. pracowników sektora produkcyjnego w krajach OECD obawia się utraty pracy z powodu sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 10 lat. Przedsiębiorstwa w obu sektorach podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. 64 proc. firm w branży finansowej i 71 proc. firm w branży produkcyjnej inwestuje w doszkalanie pracowników, tak aby zdobyli umiejętności potrzebne w dzisiejszych czasach. Firmom z sektora finansowego i produkcyjnego zależy również na wdrożeniu sztucznej inteligencji do swoich struktur organizacyjnych, dlatego 35 proc. pracodawców z sektora finansowego i aż 48 proc. z sektora produkcyjnego planuje zatrudnienie nowego personelu w celu wdrożenia SI.

Choć automatyzacja i sztuczna inteligencja stwarzają zagrożenie dla miejsc pracy, wprowadzenie rozwiązań opartych na SI ma również swoje pozytywne strony. 63 proc. pracowników sektora finansowego i produkcyjnego zauważyło, że wykorzystanie sztucznej inteligencji wpływa na zwiększenie ich zadowolenia z wykonywanej pracy. Ponadto prawie 80 proc. pracowników sektora finansowego i produkcyjnego uważa, że sztuczna inteligencja przyczyniła się do poprawy efektywności i jakości ich pracy. Co więcej, aż 65 proc. pracowników sektora produkcyjnego zauważyło pozytywny wpływ SI na ich zdrowie fizyczne.

Polski rynek pracy musi adaptować się do postępującej automatyzacji, aby utrzymać zatrudnienie dla swoich obywateli. Wdrożenie sztucznej inteligencji i dostosowanie umiejętności pracowników do nowych wyzwań przyszłościowych stanowią kluczowe elementy tego procesu.

Krzysztof Hajdas