Jak sztuczna inteligencja wpływa na rynek pracy?

Jak sztuczna inteligencja wpływa na rynek pracy?

Najnowsze badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pokazują, że sztuczna inteligencja (SI) może mieć duży wpływ na rynek pracy. Według szacunków OECD, aż 27% miejsc pracy w krajach OECD jest zagrożonych automatyzacją, a w Polsce liczba ta wzrasta do aż 34%. Pracownicy sektora finansowego (63%) i produkcyjnego (57%) w krajach OECD obawiają się utraty swoich stanowisk z powodu SI w ciągu najbliższych 10 lat.

W odpowiedzi na te obawy, 35% pracodawców sektora finansowego i aż 48% pracodawców sektora produkcyjnego zdecydowało się zatrudnić nowych pracowników, którzy mogą wprowadzić SI do struktur organizacji. Jednakże, 17% pracowników sektora finansowego i 14% pracowników sektora produkcyjnego musi się przygotować na zwolnienia.

Wprowadzenie rozwiązań opartych na SI do przedsiębiorstw ma jednak również wiele korzyści. W sektorach finansowym i produkcyjnym aż 63% pracowników zauważyło, że wykorzystanie technologii opartych na SI przyczyniło się do zwiększenia ich zadowolenia z wykonywanej pracy. Co więcej, prawie 80% pracowników sektora finansowego i produkcyjnego zgadza się, że SI miała pozytywny wpływ na efektywność i jakość pracy. Dodatkowo, aż 65% pracowników sektora produkcyjnego zauważyło również pozytywny wpływ SI na zdrowie fizyczne.

Wniosek z tych badań jest taki, że SI ma zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na rynek pracy. Ważne jest, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy adaptowali się do tych zmian i znaleźli sposoby na efektywne współpracowanie z SI, aby osiągnąć korzyści dla obu stron.

Jarosław Antoszczyk