Działalność nierejestrowana w 2024 r. – nowe zasady liczenia limitu przychodów

Działalność nierejestrowana w 2024 r. – nowe zasady liczenia limitu przychodów

Działalność nierejestrowana w roku 2024 będzie oparta na nowych zasadach liczenia limitu przychodów. Obecnie, aby prowadzić taką działalność, miesięczny przychód nie może przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 2700 zł. Jednakże, istnieje plan wprowadzenia rocznego limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej, który byłby dziewięciokrotnością minimalnego wynagrodzenia. Przykładowo, jeżeli minimalne wynagrodzenie wyniosłoby 4300 zł od lipca przyszłego roku, roczny limit dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku wyniósłby 38 700 zł.

Nowy system miałby również korzystne skutki dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną. Obecnie, jeśli przekroczą miesięczny limit, muszą od razu zarejestrować działalność, nawet jeśli kolejne miesiące przyniosą znacznie niższe przychody. Jednak, w nowym systemie, osoby te mogłyby wykorzystać roczny limit nierównomiernie. Dopiero po przekroczeniu rocznego limitu musiałyby zarejestrować działalność.

Nowe zasady byłyby korzystne dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną, szczególnie dla tych, które mają nieregularne przychody. Prowadzenie sklepów internetowych w ramach takiej działalności mogłoby być bardziej opłacalne, ponieważ przewidywalność przychodów jest tu zazwyczaj niska.

Warto zaznaczyć, że na razie nie ma pewności, czy limit roczny dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku miałby być obliczany na podstawie minimalnego wynagrodzenia z 2023 czy 2024 roku. Niemniej jednak, wprowadzenie nowego systemu byłoby korzystniejsze dla prowadzących taką działalność.

Paweł Banaś