Wzrost przeładunków w Gdańsku

Wzrost przeładunków w Gdańsku

Po pierwszym półroczu, w gdańskim porcie odnotowano znaczący wzrost przeładunków surowców energetycznych. Przeładunki paliw płynnych wyniosły 18,3 mln ton, co stanowi wzrost o 59 proc. w porównaniu z poprzednim okresem. Natomiast przeładunki węgla wzrosły o 117 proc., osiągając poziom 8,4 mln ton. Jednak drobnicowe przewozy zanotowały spadek wynoszący 6 proc., osiągając wynik 11 mln ton.

Spółka Port Gdańsk podała te informacje. Port Gdańsk informuje również, że obecnie jednym z dużych wyzwań dla portów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Portu Gdańsk, są przeładunki zbóż. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku z Portu Gdańsk wyeksportowano około 1,4 mln ton zboża, zwłaszcza kukurydzy. Oznacza to wzrost o 52 proc. w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Podczas gdy przez cały rok 2022 port obsłużył nieco ponad 1,9 mln ton ziarna. Inne masywne towarowe osiągnęły wynik 1,7 mln ton, co stanowi wzrost o 9 proc.

Wzrost tych przeładunków surowców energetycznych oraz wywozu zbóż jest pozytywnym sygnałem dla rozwoju gospodarczego i działalności portowej. Port Gdańsk odgrywa ważną rolę jako strategiczne centrum logistyczne dla regionu, a wzrost przeładunków stanowi sygnał o zwiększonej aktywności handlowej w tym obszarze.

Krzysztof Hajdas