Spółka Orlen Synthos Green Energy składa wnioski o budowę małych modułowych reaktorów jądrowych w Polsce

Spółka Orlen Synthos Green Energy składa wnioski o budowę małych modułowych reaktorów jądrowych w Polsce

Spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE), która jest częścią koncernu Orlen, poinformowała o złożeniu dwóch wniosków do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) dotyczących wydania decyzji środowiskowej dla lokalizacji Włocławek i Ostrołęka. Wnioski te dotyczą budowy małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

Spółka OSGE przypomniała również, że GDOŚ obecnie przeprowadza procedurę dotyczącą wniosku złożonego w końcu kwietnia dla lokalizacji Stawy Monowskie.

W czerwcu 2023 roku spółka informowała, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczął postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy reaktora BWRX-300 w Stawach Monowskich.

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji, spółka zwróciła się do GDOŚ o określenie zakresu raportu dotyczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. We wniosku zawarto również Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

Dodatkowo, spółka OSGE wskazała siedem lokalizacji dla budowy reaktorów BWRX-300: Stawy Monowskie, Ostrołęka, Włocławek, Dąbrowa Górnicza, Kraków – Nowa Huta, Specjalna Strefa Ekonomiczna Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz okolice Warszawy. OSGE nadal prowadzi badania dotyczące innych potencjalnych lokalizacji.

Do 2030 roku spółka Orlen Synthos Green Energy planuje zbudować co najmniej jeden blok reaktora BWRX-300, który będzie drugim tego rodzaju obiektem na świecie po kanadyjskim Darlington. OSGE posiada wyłączne prawa do tej technologii w Polsce.

Pierwszy reaktor BWRX-300 ma powstać w elektrowni jądrowej Darlington w kanadyjskiej prowincji Ontario, a budowa ma zostać zakończona w 2028 roku. OSGE planuje również budowę floty reaktorów BWRX-300 w Polsce, przy czym pierwszy z nich ma być gotowy przed końcem tej dekady. Spółka otrzymała już ogólną opinię od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300.

Julia Rządzińska