Średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 13,8% w drugim kwartale 2023 roku

Średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 13,8% w drugim kwartale 2023 roku

Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 7005,76 zł brutto w drugim kwartale 2023 roku, co oznacza wzrost o 13,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Po uwzględnieniu różnych czynników, takich jak udział w programie PPK, wiek pracownika i koszty uzyskania przychodu, ostateczna kwota wynosi około 5106 zł netto. Jednak warto zauważyć, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale spadło o 118,50 zł w porównaniu do pierwszego kwartału, co jest związane z wypłatą premii i nagród rocznych w wielu firmach.

Ekonomiści zauważają, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia był szybszy od wzrostu cen, co oznacza wzrost realny. Jednak projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego nie uwzględniła tego wzrostu. Wyższa presja płacowa w gospodarce może oznaczać trudności z osiągnięciem celu inflacyjnego NBP.

Jednak średnie wynagrodzenie w Polsce nie oddaje pełnego obrazu rynku pracy. Wysokie wynagrodzenie menedżerów i niskie płace pracowników na niższych szczeblach hierarchii prowadzą do znacznych różnic. Ponadto, sytuacja może się różnić w zależności od regionu i branży. Na przykład, przeciętne wynagrodzenie w regionie warszawskim wynosiło 9135,83 zł, podczas gdy w regionie podkarpackim było o 2688,36 zł niższe. Również w różnych sektorach takich jak „informacja i komunikacja” czy „działalność finansowa i ubezpieczeniowa” wynagrodzenie przekraczało 12 tys. zł, podczas gdy w sektorach takich jak „zakwaterowanie i gastronomia” czy „administrowanie i działalność wspierająca” było niższe niż 6 tys. zł.

Warto zauważyć, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia nie oznacza, że wszyscy pracownicy otrzymują podwyżki w takim samym stopniu. Roczny wzrost wynagrodzenia w pierwszym kwartale wynosił od 8% do 22%, w zależności od branży.

Julia Rządzińska