BNP Paribas Bank Polska analizuje indywidualnie każdy przypadek kredytu frankowego

BNP Paribas Bank Polska analizuje indywidualnie każdy przypadek kredytu frankowego

BNP Paribas Bank Polska zamierza indywidualnie analizować przypadek każdego kredytu frankowego i traktować potencjalne ugody z klientami jako priorytet – wynika z wypowiedzi prezesa banku Przemka Gdańskiego. Bank opracowuje indywidualne zasady dla każdej ugody i skupia się na elastycznym podejściu do klientów.

Na koniec czerwca 2023 roku BNP Paribas Bank Polska miał podpisane 2617 ugód dotyczących kredytów frankowych. Zaproponowano 12 120 ugód, z czego zaakceptowano 3399 (2617 z nich zostało sfinalizowanych), co daje wskaźnik akceptacji na poziomie około 28 procent.

Podpisane ugody frankowe znacznie korzystniej wpływają na bank niż postępowanie sądowe zakończone unieważnieniem umowy. Liczba ugód stale rośnie – na koniec grudnia 2022 roku bank miał 1142 ugody, a na koniec marca 2023 roku było to już 1592. Prezes przewiduje, że liczba ugód będzie nadal wzrastać.

BNP Paribas Bank Polska rozpatruje każdy przypadek kredytowy indywidualnie i z dbałością. Bank proponuje klientom nowe warunki porozumienia.

Ponad 70 procent wyroków w sprawie kredytów frankowych jest niekorzystnych dla banku. W drugim kwartale 2023 roku bank utworzył 356 mln zł rezerw na kredyty denominowane we frankach, co wiąże się z koniecznością zawierania ugód.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 459,6 mln zł, co oznacza wzrost o 78 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2022 roku.

Jarosław Antoszczyk