Nowy wiek emerytalny w Polsce?

Nowy wiek emerytalny w Polsce?

Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Aktualny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Najnowsze statystyki wskazują, iż ludzie coraz chętniej korzystają z możliwości kontynuowania pracy po 60 i 65 roku życia, a największą zachętą do takiego działania jest wysokość emerytury, która wzrasta wraz z ilością przepracowanych lat.

Zmiana wieku emerytalnego w Polsce to w ostatnim czasie coraz głośniejszy temat. Rząd sprawi, że będziemy musieli pracować dłużej? Jest jasna deklaracja minister Marleny Maląg.

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest co roku. Wzrost świadczeń ma na celu zrekompensowanie seniorom wzrostu cen i kosztów życia. W 2023 wskaźnik waloryzacji ostatecznie wyniósł aż 14,8 proc., co skutkowało podwyżką świadczeń dla seniorów aż o 250 zł. Wyższe kwoty zaczęły obowiązywać od 1 marca tego roku, w związku z czym minimalna emerytura oscyluje obecnie na kwotę 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Prognozy dotyczące kolejnych waloryzacji dla niektórych mogą być rozczarowujące. Zakłada się, iż w 2024 roku wskaźnik ma wynieść 10,9 proc., natomiast w 2025 roku świadczenia mają wzrosnąć tylko o 5,77 proc. W kolejnych latach wskaźnik waloryzacji nie powinien przekraczać 5 proc. Spodziewany jest bowiem spadek inflacji. Zgodnie z przewidywaniami od 1 marca 2024 roku seniorzy otrzymaliby emeryturę w wysokości 1750,30 zł brutto.

W odróżnieniu do Polski powszechny wiek emerytalny w Europie, a przynajmniej w większości jej krajów, jest jednakowy dla kobiet i mężczyzn. Ogólny pułap wieku, który uprawnia do emerytury, jest wysoki. Kształtuje się on na poziomie 65 lub 67 lat. Najwyższy wiek emerytalny w Europie obowiązuje w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii – 68 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Z kolei najszybciej aktywność zawodową można zaprzestać w Mołdawii. Kobiety otrzymają tam emeryturę po ukończeniu 57. roku życia, a mężczyźni po osiągnięciu 62 lat.

Jarosław Antoszczyk