Nowy wiek emerytalny w Polsce?

Nowy wiek emerytalny w Polsce?

Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Aktualny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Najnowsze statystyki wskazują, że ludzie coraz chętniej korzystają z możliwości kontynuowania pracy po 60 i 65 roku życia, a największą zachętą do takiego działania jest wysokość emerytury, która wzrasta wraz z ilością przepracowanych lat.

Rząd rozważa zmiany wieku emerytalnego w Polsce, ale nie ma jeszcze konkretnej decyzji w tej sprawie. Obecna minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg, zadeklarowała konieczność podjęcia działań dotyczących wieku emerytalnego w przyszłości.

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest corocznie, mając na celu zrekompensowanie wzrostu cen i kosztów życia seniorom. W 2023 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł aż 14,8%, co doprowadziło do wzrostu świadczeń dla seniorów o 250 zł. Minimalna emerytura w tym roku wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Przewiduje się, że w kolejnych latach wzrost ten będzie niższy, nie przekraczając 5%.

Porównując wiek emerytalny w Polsce do innych krajów europejskich, zauważamy, że w większości z nich wiek emerytalny jest taki sam dla kobiet i mężczyzn. Ogólny pułap wieku uprawniającego do emerytury wynosi 65 lub 67 lat. Najwyższy wiek emerytalny obowiązuje w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie wynosi on 68 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Z kolei najniższy wiek emerytalny jest w Mołdawii, gdzie kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 57 lat, a mężczyźni po osiągnięciu 62 lat.

W Polsce wiek emerytalny wciąż budzi wiele dyskusji i oczekuje się dalszych zmian w przyszłości.

Krzysztof Hajdas