Przesunięcie terminu ukończenia niemiecko-polskiego odcinka trasy kolejowej

Przesunięcie terminu ukończenia niemiecko-polskiego odcinka trasy kolejowej

Deutsche Bahn (DB) wyjaśnia, że trudne warunki ramowe spowodowały przesunięcie terminu oddania do użytku niemiecko-polskiego odcinka trasy kolejowej o rok, na koniec 2026 roku. Zakładane pierwotnie oddanie odcinka pod koniec 2025 roku nie będzie możliwe ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w firmach zajmujących się planowaniem i wdrażaniem projektów.

Kompleksowość dużego projektu infrastrukturalnego, takiego jak ten, odnosi się głównie do fazy budowy. Wszystkie procesy i zadania, takie jak terminowa realizacja planów wykonawczych, wykorzystanie maszyn oraz zaopatrzenie i logistyka materiałów budowlanych, muszą być precyzyjnie skoordynowane. W tej chwili brakuje odpowiedniej liczby fachowców do wykonania tych zadań.

Projekt napotyka również trudności związane z ochroną ptactwa, ponieważ modernizowana trasa przebiega przez obszar chroniony. Szczególnie zagrożone gatunki wymagają dodatkowych ekspertyz, co również opóźnia wydanie pozwolenia na budowę.

Obecnie trwa dostosowywanie harmonogramu projektu. Zamknięcie odcinka między Passow a granicą polsko-niemiecką na 16 miesięcy zostało przewidziane na okres od połowy 2025 roku do końca 2026 roku.

DB bardzo ubolewa z powodu przesunięcia terminu oddania odcinka do użytku i podejmuje wszelkie możliwe działania, aby kontynuować prace budowlane tak szybko, jak to możliwe. Celem Deutsche Bahn jest zapewnienie klientom przyszłościowej i nowoczesnej infrastruktury dla przyjaznej dla klimatu mobilności koleją.

Julia Rządzińska