Kluczowe zmiany w emeryturach dla seniorów! Wzrost o 200-500 złotych od lipca 2023 roku

Kluczowe zmiany w emeryturach dla seniorów! Wzrost o 200-500 złotych od lipca 2023 roku

Od lipca 2023 roku seniorzy mogą spodziewać się wzrostu emerytur nawet o 200-500 złotych więcej. Wysokość składek ZUS oraz kapitału początkowego podlegają regularnej waloryzacji, co oznacza większe pieniądze dla osób starszych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował o waloryzacji emerytur i rent od marca 2022 roku. Świadczenia wzrosły o 14,8 proc., a minimalna emerytura po waloryzacji wynosi teraz 1 588,44 zł. Dodatkowo, kwoty najniższych emerytur i rent zostały podwyższone: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 250,00 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 187,50 zł.

Według danych ZUS, przeciętna emerytura wypłacona w marcu 2022 roku wyniosła 3 482,63 zł, co oznacza wzrost o 578,78 zł w porównaniu do marca 2021 roku. Największy odsetek emerytur (13,8 proc.) mieści się w przedziale od 2 200,01 zł do 2,6 tys. zł. Zauważono również zwiększoną liczbę osób pobierających emerytury powyżej 7 tys. zł, która wzrosła o 150,8 tys. w porównaniu do roku poprzedniego.

Wiek emerytalny w 2023 roku osiągnie aż 300 tysięcy Polaków, a wielu z nich może otrzymać wyższą emeryturę nawet o 500 zł. Ważne jest także, że w czerwcu 2022 roku ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych o 450 miliardów złotych, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze. To oznacza jeszcze więcej pieniędzy dla nowych emerytów od lipca 2023 roku.

Źródło: PAP

Definitions:
– ZUS: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, the Social Insurance Institution in Poland.
– waloryzacja: indexing, adjustment.
– emerytura: pension.
– renta: disability pension.
– renta rodzinna: family pension.
– składki ZUS: ZUS contributions, social security contributions.
– wysokość podstawy wymiaru składek: base amount for calculating contributions.
– świadczenie: benefit.
– przeciętna emerytura: average pension.
– liczba osób pobierających emerytury: number of people receiving pensions.
– inflacja: inflation.
– stan kont i subkont: account balance and sub-accounts.
– emeryci: retirees.

Sources: PAP

Krzysztof Hajdas