Dług finansowy a przedawnienie – co warto wiedzieć?

Dług finansowy a przedawnienie – co warto wiedzieć?

Przedawnienie długów to termin, który zna wiele osób zadłużonych. Jednak nie każdy dług automatycznie przedawnia się po określonym czasie. Przedawnienie jest możliwe, ale muszą zostać spełnione określone warunki.

Pojęcie przedawnienia znajduje się w Kodeksie cywilnym. Oznacza, że ​​dłużnik może uniknąć spłaty zadłużenia po upływie pewnego okresu czasu. Jednak nie jest to jedyny warunek, który musi być spełniony.

Przedawnienie długu zachodzi, gdy wierzyciel nie żąda zwrotu długu. Jeśli otrzymamy wezwanie do zapłaty, kolejny termin przedawnienia zaczyna się od nowa. Czas przedawnienia liczony jest od ostatniej czynności wykonanej przez wierzyciela.

Bieg przedawnienia długu można przerwać. Istotne jest, że każda czynność w postaci formalnego żądania zwrotu przerywa okres przedawnienia i powoduje, że zaczyna on biec od nowa. Informacje o naszych zadłużeniach można znaleźć w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biurze Informacji Gospodarczej (BIG), gdzie przechowywane są dane dotyczące nieuregulowanych zobowiązań.

Przedawnienie długu nie jest zbyt częste, ponieważ wierzyciele zazwyczaj nie zapominają o swoich żądaniach. Zaległość finansowa, która ulega przedawnieniu, nie znika całkowicie, ale staje się tzw. „zobowiązaniem naturalnym”, które nie podlega przymusowi wykonawczemu. Oznacza to, że nie może być dochodzone przed sądem ani egzekwowane przez komornika.

Jeśli minie odpowiedni czas przedawnienia naszego długu i wierzyciel się o niego nie upominał, nie jesteśmy zobowiązani go spłacać. Jednak jeśli dobrowolnie zapłacimy przedawniony dług, nie możemy żądać jego zwrotu.

Przedstawiamy galerię, która przedstawia, po ilu latach długi mogą ulec przedawnieniu. (12 zdjęć)

Paweł Banaś