Przedawnienie długów – co warto wiedzieć?

Przedawnienie długów – co warto wiedzieć?

Przedawnienie długów to termin, który jest dobrze znany wielu dłużnikom. Może ono być ratunkiem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Warto jednak wiedzieć, że nie dotyczy ono każdego długu, którego termin spłaty upłynął. Istnieją określone warunki, które muszą zostać spełnione, aby mówić o przedawnieniu długu.

Pojęcie przedawnienia jest określone w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z tą instytucją, dłużnik ma możliwość uchylenia się od spłaty długu po upływie określonego terminu. Jednak konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.

Przedawnienie długu następuje, gdy wierzyciel nie upomina się o zwrot długu. Jeśli otrzymamy wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia liczymy od nowa, od momentu ostatniej czynności podjętej przez wierzyciela. Istnieje możliwość przerwania biegu przedawnienia długu poprzez podjęcie pewnych czynności, które powodują rozpoczęcie nowego terminu przedawnienia.

Informacje dotyczące naszych długów znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). To tam powinny być gromadzone informacje na temat nieopłaconych zobowiązań. Warto pamiętać, że przedawnienie długu nie jest częste, ponieważ wierzyciele zazwyczaj nie zapominają o swoich roszczeniach.

Przedawniony dług nie znika, ale przechodzi w tzw. „zobowiązanie naturalne”, które nie podlega przymusowi państwowemu. Oznacza to, że nie może być dochodzone przed sądem ani egzekwowane przez komornika.

Jeśli minie odpowiedni termin przedawnienia naszego długu i wierzyciel się o niego nie upominał, nie musimy go spłacać. Jednak jeśli zdecydujemy się zapłacić przedawniony dług, nie możemy żądać zwrotu środków.

Przedawnienie długów jest zatem istotnym zagadnieniem dla wielu osób. Warto znać swoje prawa i świadomie podejmować decyzje finansowe.

Julia Rządzińska