Przedawnienie długów – co warto wiedzieć?

Przedawnienie długów – co warto wiedzieć?

Przedawnienie długów to termin, który jest dobrze znany wielu osobom zadłużonym. Może być dla nich ratunkiem w trudnej sytuacji finansowej. Niemniej jednak, warto wiedzieć, że nie dotyczy ono każdego długu, którego określony czas upłynął.

Pojęcie przedawnienia można znaleźć w Kodeksie cywilnym. Chroni ono dłużnika przed koniecznością spłacania swojego długu po upływie określonego terminu. Jednak istnieje kilka warunków, które muszą zachodzić, aby można było mówić o przedawnieniu długu.

Mówimy o przedawnieniu długu, gdy wierzyciel nie domaga się zwrotu długu. Jeśli otrzymamy wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia zaczyna się liczyć od nowa. Przedawnienie zatem liczy się od ostatniej czynności podjętej przez wierzyciela. Warto zaznaczyć, że każda czynność przerwająca bieg przedawnienia powoduje, że termin zaczyna liczyć się od nowa.

Informacje na temat naszych długów możemy znaleźć w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). To tam powinny znaleźć się wszystkie informacje dotyczące naszych zobowiązań. Ważne jest również, że przedawnienie długu nie zdarza się często, ponieważ wierzyciel zazwyczaj nie zapomina o swoim wierzytelności. Przedawniony dług nie znika, ale przekształca się w tzw. „zobowiązanie naturalne”, które nie podlega przymusowi egzekucji państwowej, czyli nie może być dochodzone przez sąd ani komornika.

Jeśli upływa odpowiedni czas przedawnienia naszego długu i wierzyciel nie domagał się zwrotu, nie musimy go spłacać. Jednak jeśli zapłacimy przedawniony dług, nie możemy żądać jego zwrotu.

W poniższej galerii można zobaczyć jak po ilu latach przedawniają się długi.

Julia Rządzińska