Dług przedawniony – co warto wiedzieć?

Dług przedawniony – co warto wiedzieć?

Przedawnienie długów to termin, który jest znany wielu dłużnikom. Może to być wybawienie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jednak nie każdy dług może ulec przedawnieniu po upływie określonego czasu. Przedawnienie długu zależy od spełnienia określonych warunków, a nie tylko od upływu czasu.

Pojęcie przedawnienia jest uregulowane w Kodeksie cywilnym. W przypadku przedawnienia, dłużnik ma możliwość uniknięcia spłaty swojego długu po upływie określonego terminu. Jednak upływ czasu nie jest jedynym warunkiem do przedawnienia długu. Przedawnienie długu następuje wtedy, gdy wierzyciel nie dochodzi swoich roszczeń. Jeśli dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia liczy się od nowa. Bieg przedawnienia można przerwać poprzez podejmowanie odpowiednich czynności.

Informacje dotyczące naszych długów możemy znaleźć w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). W tych miejscach powinny znajdować się wszystkie informacje na temat naszych zaległości. Warto jednak pamiętać, że długi rzadko ulegają przedawnieniu, ponieważ wierzyciele zwykle nie zapominają o swoich roszczeniach.

Dług przedawniony nie znika, ale przekształca się w tzw. „zobowiązanie naturalne”, które nie podlega przymusowi państwowemu. Oznacza to, że nie można go dochodzić przed sądem ani egzekwować przez komornika. Jeśli minie odpowiedni czas na przedawnienie naszego długu i wierzyciel się o niego nie upomniał, nie musimy go spłacać. Jednak jeśli zapłacimy przedawniony dług, nie możemy żądać jego zwrotu.

Przedawnienie długów to skomplikowany proces, który zależy od wielu czynników. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem w przypadku wątpliwości dotyczących przedawnienia naszych długów.

Julia Rządzińska