Promocja papieru toaletowego ze słomy w UE

Promocja papieru toaletowego ze słomy w UE

Tradycyjny papier toaletowy ma policzone dni użytkowania, gdyż – aby zaradzić kryzysowi klimatycznemu – UE promuje papier toaletowy ze słomy. Celem jest ochrona zasobów naturalnych i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 35 proc. do 2030 r.

Produkcja papieru z wykorzystaniem słomy wymaga mniejszych nakładów energii i wody w porównaniu z pozyskiwanymi z drzew włóknami, z których produkuje się papier tradycyjny. Słoma jest materiałem oszczędzającym zasoby i szybko odnawialnym; pozostaje na polach po każdych żniwach, a wyprodukowany z niej papier toaletowy ma taką samą miękkość i wytrzymałość, jak papier tradycyjny.

Dla UE lata 2021–2030 są fundamentalne dla zaradzenia kryzysowi klimatycznemu i środowiskowemu naszej planety, jednak do tego potrzebne są miliardy euro na inwestycje. Projekty w tym zakresie wspiera zaangażowany na rzecz zrównoważonego rozwoju Europejski Bank Inwestycyjny, który ustanowił linie finansowania dla projektów przyspieszających przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Według elEconomista docelowo produkcja papieru toaletowego może zostać całkowicie wstrzymana, a tradycyjny papier „zastąpiony przez wodę i mydło”. Portal wskazuje, że do mycia miejsc intymnych miałyby służyć instalowane w muszlach klozetowych specjalne urządzenia z dozownikami wody.

Producenci papieru toaletowego mają jeszcze jeden problem z pomysłami Brukseli.

Krzysztof Hajdas