Prawie połowa społeczności LGBT+ w Polsce boi się ujawnienia orientacji w miejscu pracy

Prawie połowa społeczności LGBT+ w Polsce boi się ujawnienia orientacji w miejscu pracy

Prawie połowa przedstawicieli społeczności LGBT+ w Polsce (46 proc.) boi się ujawnienia swojej orientacji w miejscu pracy. Jest to dużo większy odsetek niż średnia globalna, która wynosi 39 proc.

Tylko 4 na 10 pracowników LGBT+ w Polsce, którzy doświadczają zachowań dyskryminujących, zgłasza te sytuacje swoim pracodawcom.

Według badania „2023 LGBT+ Inclusion Work” przeprowadzonego przez Deloitte, 60 proc. Polaków uważa, że ich firmy nie podejmują żadnych działań włączających mniejszości seksualne. W badaniu wzięło udział 5474 pracowników LGBT+ z całego świata, w tym 429 z Polski. Wyniki pokazują, że sytuacja przedstawicieli społeczności LGBT+ w miejscu pracy nie jest satysfakcjonująca.

Wyniki badania wskazują, że osoby o odmiennej orientacji seksualnej pracują w różnych branżach, takich jak medycyna, prawo, edukacja, policja, nauka czy handel detaliczny. Są to tak samo wykwalifikowani pracownicy jak wszyscy inni.

Globale wyniki raportu Deloitte pokazują, że mniej niż 60 proc. osób ujawniających swoją orientację seksualną oraz 54 proc. ujawniających swoją tożsamość płciową czuje się swobodnie wśród najbliższych współpracowników. Tylko 37 proc. czuje się komfortowo w otoczeniu bezpośrednich przełożonych.
W Polsce, 39 proc. respondentów deklaruje, że czuje się dobrze pracując tylko wśród wybranych osób, co jest o 3 punkty procentowe więcej niż wynik światowy.

Niezbędne jest stworzenie bardziej włączającej atmosfery w miejscu pracy, która pozwoli pracownikom LGBT+ czuć się akceptowanymi i bezpiecznymi. To ważne dla ich dobrej kondycji psychicznej i efektywności w pracy.

Paweł Banaś