Ograniczenie emisji CO2: Papier toaletowy z dodatkiem słomy jako innowacyjne rozwiązanie

Ograniczenie emisji CO2: Papier toaletowy z dodatkiem słomy jako innowacyjne rozwiązanie

Unia Europejska podejmuje różne działania w celu rozwiązania problemów wynikających z działalności człowieka. Dwa główne programy to Fit for 55 na rzecz klimatu i Agenda 2030 na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Obydwa mają na celu ograniczenie emisji CO2, co stanowi istotną kwestię, która musi być rozwiązana.

Emisje CO2 pochodzą zarówno z przemysłu, jak i z transportu. Produkcja wszelkich dóbr wiąże się również z zanieczyszczeniem dwutlenkiem węgla. Dlatego konieczne jest kompleksowe podejście do problemu ograniczenia emisji CO2, ponieważ wiele dziedzin naszej cywilizacji przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Dotyczy to również produkcji papieru toaletowego.

Agenda 2030 umożliwia korzystanie z finansowania dostępnego dla przedsiębiorstw z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu wsparcia wdrażania strategicznych planów zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. Projekt produkcji papieru toaletowego ze słomy otrzymał akceptację EBI i ma na celu zmniejszenie emisji CO2 o 35 proc. do 2030 roku.

Essity, firma zajmująca się produkcją papieru toaletowego, wprowadziła na rynek produkt zawierający 10 proc. słomy. Jest to pierwsza firma, która oferuje taki produkt. Szybka produkcja papieru toaletowego z dodatkiem słomy pozwala zaoszczędzić energię i wodę, co prowadzi do zmniejszenia emisji CO2. Ponadto produkt ten jest wytwarzany z lokalnych surowców, co korzystnie wpływa na środowisko poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia związanego z transportem. Papier toaletowy z dodatkiem słomy jest dostępny w Niemczech i Holandii.

Agenda 2030 to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, który został przyjęty przez ONZ. Definiuje on model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Agendę 2030 uważa się za kontynuację wcześniejszych Milenijnych Celów Rozwoju, a jej celem jest eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach, jednocześnie osiągając szereg celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Paweł Banaś