UPC Polska podwyższała opłaty bez zgody klientów

UPC Polska podwyższała opłaty bez zgody klientów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że UPC Polska podwyższała opłaty dla klientów nieoznaczonych umów w ramach programu „Więcej korzyści dla Ciebie”. W okresie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia ub.r. konsumenci otrzymywali wiadomości od spółki informujące o większej liczbie kanałów i szybszym internecie, jednak wiązało się to z wprowadzeniem dodatkowej opłaty od 4 do 8 zł, w zależności od pakietu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, stwierdził, że program „Więcej korzyści dla Ciebie” oferował klientom usługi o innych parametrach niż te, które zamówili. Były to nowe produkty, za które UPC Polska naliczała wyższą cenę, mimo braku zgody klientów na ich uruchomienie i dodatkowe opłaty.

Według Chróstnego, pobieranie opłat za niezamówione produkty i usługi jest niedopuszczalne. Spółka UPC Polska narzuciła klientom nowe produkty i wyższą cenę, a następnie zmusiła ich do podjęcia działań w celu zablokowania zmian, o które nie prosili. Praktyki te naruszają prawa konsumentów.

UPC Polska musi teraz odpowiedzieć na zarzuty i przedstawić swoje stanowisko. W przypadku stwierdzenia naruszeń, spółka może zostać ukarana karą finansową. Klienci, którzy zostali dotknięci tymi działaniami, mogą zgłaszać swoje skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jarosław Antoszczyk