Kontrole zwolnień lekarskich w województwie podlaskim

Kontrole zwolnień lekarskich w województwie podlaskim

W pierwszym półroczu 2023 roku w województwie podlaskim kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych po kontroli zwolnień lekarskich przekroczyła 1,4 mln zł, w skali kraju to aż 85,8 mln zł.

Wśród osób, które w ostatnim czasie musiały zwrócić zasiłek chorobowy były pan, który w czasie zwolnienia lekarskiego wyjechał na urlop, w mediach społecznościowych na czas swojego wyjazdu szukał opieki dla psa. Była też kobieta, która korzystała ze zwolnienia lekarskiego z tytułu konieczności opieki nad chorym dzieckiem, podczas gdy dziecko w tym okresie chodziło do szkoły. Inny ubezpieczony korzystał ze zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad chorą żoną i w tym czasie razem z nią przebywał na wczasach.

Co ciekawe, kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich może prowadzić nie tylko ZUS, ale także także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych. W takich wypadkach kontrole wykonują pracownicy działu kadr.

Julia Rządzińska