Formalności związane z rozwodem: dziedziczenie pieniędzy z OFE

Formalności związane z rozwodem: dziedziczenie pieniędzy z OFE

Formalności związane z rozwodem mogą być zaskakujące, a ich zakończenie nie kończy się jedynie na uzyskaniu prawomocnego wyroku i podziale majątku. Jedną z najmniej oczekiwanych kwestii jest dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Po rozwodzie warto sprawdzić, kto jest uposażony do tych środków, ponieważ ogólnie przyjęte zasady dziedziczenia nie mają tu zastosowania.

W 2011 roku likwidacja OFE spowodowała, że każdy z ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma indywidualne subkonto, na którym gromadzi swoje środki. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że zgromadzone pieniądze podlegają dziedziczeniu, a wiele osób o tym zapomina. Dziedziczenie środków z OFE odbywa się na odmiennych zasadach niż przepisy prawa spadkowego. Decydujące jest wskazanie przez właściciela subkonta osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci.

Osoba, która wpłacała pieniądze do OFE, może złożyć dyspozycję co do osób uprawnionych do środków zgromadzonych na jej koncie. Ta dyspozycja jest wiążąca, dopóki nie zostanie zmieniona przez zainteresowanego. Osoba uposażona według tej dyspozycji otrzymuje całość zgromadzonych pieniędzy, niezależnie od innych dziedziców. Pieniądze z OFE trafiają do osoby wskazanej, niezależnie od relacji łączącej ją ze spadkodawcą. Środki mogą więc zostać przekazane również byłemu małżonkowi, który został wskazany jako osoba uposażona jeszcze za czasów małżeństwa.

Warto pamiętać, że zgromadzone składki w OFE stanowią majątek wspólny małżonków, jeśli zostały gromadzone w trakcie trwania małżeństwa. Dlatego po rozwodzie, podział majątku obejmuje również podział zgromadzonych składek. To samo dotyczy śmierci członka funduszu – zgromadzone środki najpierw dzielone są zgodnie z zakresem wspólności majątkowej.

Julia Rządzińska