Trzynasta emerytura – jak otrzymać zwrot podatku?

Trzynasta emerytura – jak otrzymać zwrot podatku?

Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od sposobu ich finansowania. Polski Ład, który wprowadza reformy podatkowe, umożliwia emerytom otrzymanie dodatkowych pieniędzy w ramach „trzynastki”.

Trzynasta emerytura jest podlegającym opodatkowaniu świadczeniem z obowiązkowymi składkami. Podatek dochodowy odgrywa istotną rolę w wymiarze finansowym dla podatników otrzymujących to świadczenie. Wcześniej zwolnienie od podatku w przypadku dodatkowych emerytur było rzadkością, ale pandemia koronawirusa to zmieniła.

Największym beneficjentem „trzynastki” jest NFZ, który pobiera 9% od każdego wypłaconego świadczenia. W rezultacie wartość „trzynastej emerytury” wzrosła z 1338,44 zł brutto w 2022 roku do obecnych 1588,44 zł brutto w 2023 roku, przy czym konieczne będzie opodatkowanie tej kwoty. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy łączna kwota emerytury brutto wraz z „trzynastką” brutto nie przekracza 2,5 tys. zł, ponieważ to jest ustalona kwota wolna od podatku. Istnieje również druga sytuacja, w której emeryci muszą zapłacić podatek, ale mogą otrzymać zwrot. Jeśli łączna kwota emerytury wraz z „trzynastką” nie przekracza 30 tys. zł, wypłata „trzynastej emerytury” nie skutkuje koniecznością zapłaty podatku. Osoby otrzymujące emeryturę lub rentę w wysokości od 1 tys. zł brutto przed waloryzacją do około 2,2 tys. zł mogą liczyć na zwrot pobranej zaliczki od „trzynastki”.

W 2024 roku emeryci będą musieli poczekać na zwrot podatku od „trzynastej emerytury”. Jest to związane z reformą systemu podatkowego wprowadzaną w ramach Polskiego Ładu. Warto zaznaczyć, że trzynasta emerytura nie jest jedynym udogodnieniem wprowadzanym dla emerytów. Istnieje wiele innych programów wsparcia, których celem jest zabezpieczenie finansowe emerytów i podniesienie ich jakości życia.

Krzysztof Hajdas