W którym kraju system emerytalny jest najlepszy?

W którym kraju system emerytalny jest najlepszy?

Firma Mercer wraz z CFA Institute, Monash Business School i Monash University opublikowały wyniki globalnego indeksu emerytalnego, w którym porównano 44 systemy emerytalne na całym świecie. Indeks podzielono na trzy podindeksy, które mierzą adekwatność, stabilność i integralność systemów emerytalnych na podstawie ponad 50 wskaźników.

Podindeks adekwatności ocenia odpowiedni poziom świadczeń emerytalnych, podczas gdy podindeks stabilności ocenia wypłacalność systemu w długim okresie czasu. Ostatni podindeks bierze pod uwagę bezpieczeństwo prawne.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Islandia z wynikiem 84,7 pkt. Drugie miejsce przypadło Holandii z wynikiem 84,6 pkt, a na trzecim miejscu znalazła się Dania z wynikiem 82 pkt. Polska zajęła 28. miejsce, osiągając tylko 57,5 pkt, co jest bardzo niską punktacją w porównaniu ze średnią wynoszącą 63 pkt.

W porównaniu z poprzednim rokiem, Polska spadła o jedno miejsce w rankingu. Podobną liczbę punktów uzyskały kraje takie jak Meksyk, Brazylia, Peru i Włochy.

Jeśli chodzi o integralność polskiego systemu emerytalnego, uzyskano ocenę 71,2 pkt, natomiast w kategorii stabilności jedynie 45,4 pkt. Raport wskazuje, że Polska może poprawić swoją punktację poprzez zwiększenie udziału pracowników w prywatnym systemie emerytalnym, podwyższenie minimalnego wsparcia dla najuboższych emerytów, zwiększenie oszczędności gospodarstw domowych oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia.

Jarosław Antoszczyk