Mieszkania na wynajem nadal opłacalne mimo wzrostu cen nieruchomości

Mieszkania na wynajem nadal opłacalne mimo wzrostu cen nieruchomości

Mimo wzrostu cen nieruchomości mieszkania pod wynajem wciąż mogą być opłacalną formą lokowania kapitału. Na polskim rynku jest obecnie ok. 1,1 mln lokali oferowanych do wynajęcia przez osoby prywatne, a popyt ciągle rośnie. Ten segment powoli podlega też coraz większej profesjonalizacji, ale wciąż wymaga lepszego uregulowania, żeby lepiej zabezpieczać interesy obu stron.

Z perspektywy inwestora długofalowego rynek najmu jest najbezpieczniejszą i jednocześnie przynoszącą największe korzyści finansowe formą ulokowania kapitału. Inwestycja ta składa się z dwóch części: zakupu nieruchomości, która zazwyczaj drożeje w tempie inflacji, oraz dochodów z wynajmu, które stanowią pewien zwrot na zainwestowanym kapitale.

Według danych Ministerstwa Finansów, rok 2021 przyniósł wzrost liczby podatników płacących podatek ryczałtowy od dochodów z najmu. Raport „Dekada polskiego rynku najmu” informuje, że w Polsce jest obecnie ok. 1,1 mln mieszkań oferowanych na wynajem przez osoby prywatne. Segment ten skupia się przede wszystkim w największych polskich miastach i aglomeracjach, gdzie znajduje się większość ofert najmu.

Rynek najmu mieszkań podlega różnym trendom cenowym. Według analizy przeprowadzonej przez Nieruchomości-online.pl, w II kwartale 2023 roku czynsze dla mieszkań jedno- i dwupokojowych spadły w 11 z 18 miast wojewódzkich. Wciąż jednak istnieją lokalizacje, w których czynsze rosną. Popyt na mieszkania na wynajem utrzymuje się na wysokim poziomie, choć porównując do roku ubiegłego, widoczny jest spadek zainteresowania.

Rynek najmu w Polsce coraz bardziej się profesjonalizuje. Rosnąca liczba dużych podmiotów, zarówno zagranicznych, jak i polskich, przyczynia się do zwiększenia dostępności mieszkań oraz podnoszenia standardu obsługi najemców. Jednak segment najmu rozproszonego wymaga większej profesjonalizacji umów najmu oraz lepszego uregulowania przepisami, aby chronić interesy zarówno najemców, jak i wynajmujących.

Ponad 30 tys. przedsiębiorstw zajmuje się wynajmem mieszkań w Polsce, z czego większość świadczy usługi zarządzania lokalami na zlecenie właścicieli. Profesjonalizacja rynku najmu została przyspieszona przez pandemię COVID-19, dzięki czemu coraz więcej osób może przekazać swoje mieszkanie pod zarządzanie wyspecjalizowanej agencji.

Wzrost liczby firm i funduszy zajmujących się wynajmem mieszkań w Polsce przyczynia się do zwiększenia puli mieszkań dostępnych na wynajem. W ciągu ostatniego roku na rynek trafiło ponad 1 tys. nowych mieszkań, głównie w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Jednak profesjonalny najem stanowi nadal niewielką część rynku wynajmu.

Wnioski z raportu Polityki Insight i PFR Nieruchomości wskazują na konieczność większej profesjonalizacji rynku najmu rozproszonego, poprzez uregulowanie umów i zabezpieczenie interesów zarówno najemców, jak i wynajmujących. Rynek najmu instytucjonalnego jest już dobrze uregulowany, a umowy najmu instytucjonalnego są jednymi z najbardziej profesjonalnych i zabezpieczających interesy obu stron.

Julia Rządzińska