14. Emerytura w Polsce: Terminy wypłat, kto jest uprawniony i jakie są wysokości świadczenia

14. Emerytura w Polsce: Terminy wypłat, kto jest uprawniony i jakie są wysokości świadczenia

Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę wprowadzającą coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne będzie wypłacane razem z emeryturami i rentami, zgodnie z terminami standardowymi.

Ustawa określa, że 14. emerytura będzie opodatkowana składką na ubezpieczenie zdrowotne (9%) oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych (12%). Podatek będzie pobierany od emerytów otrzymujących emeryturę w wysokości 2500 złotych brutto. Osoby otrzymujące niższą emeryturę zapłacą tylko składkę zdrowotną.

Należy pamiętać, że 14. emerytura zostanie pomniejszona o złotówkę za każdą złotówkę powyżej progu 2900 złotych brutto. Na przykład emeryt otrzymujący 3000 zł brutto zasadniczego świadczenia emerytalnego otrzyma 1488,44 zł brutto jako dodatkowe świadczenie emerytalne. Osoby otrzymujące 3100 zł emerytury otrzymają 1388,44 zł jako 14. emeryturę.

Minimalna kwota 14. emerytury wynosi 50 zł brutto. Jeśli indywidualne wyliczenia kwoty 14. emerytury będą niższe niż 50 zł, dodatkowe świadczenie nie będzie przyznane. Osoby otrzymujące emeryturę powyżej 4438,44 zł brutto nie otrzymają 14. emerytury w 2023 roku.

14. emerytura będzie wypłacana osobom otrzymującym emerytury, renty, zasiłki przedemerytalne oraz osobom pobierającym inne ustalone świadczenia. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani dokumentów – ZUS automatycznie przelwi świadczenia uprawnionym seniorom.

Wypłata 14. emerytury odbywa się w standardowych terminach wypłaty świadczeń (np. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca), a w przypadku dni wolnych od pracy, ZUS dokonuje wypłat z wyprzedzeniem.

Kwoty wypłacone z tytułu 14. emerytury nie podlegają potrąceniom czy egzekucjom. Dodatkowe świadczenie emerytalne nie ma wpływu na uprawnienia do innych świadczeń, dodatków, zasiłków lub ulg rehabilitacyjnych.

W 2023 roku rząd przeznaczy około 11,6 mln złotych na wypłatę 14. emerytury. Wartości 14. emerytury wzrosły w porównaniu do lat poprzednich: w 2021 roku wynosiła 1250,88 zł brutto, w 2022 roku 1338,44 zł brutto, a w 2023 roku wyniesie 1588,44 zł brutto.

Julia Rządzińska