11,6 mln złotych przeznaczone na wypłatę 14. emerytury w 2023 roku

11,6 mln złotych przeznaczone na wypłatę 14. emerytury w 2023 roku

Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę wprowadzającą coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne będzie wypłacane razem z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Ustawa określa również konkretną wysokość i daty wypłaty 14. emerytury.

Zgodnie z ustawą, dodatkowe świadczenie emerytalne zostanie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) i składką na ubezpieczenie zdrowotne. Emeryci, którzy otrzymują emeryturę w wysokości 2500 złotych brutto, będą musieli zapłacić 12-procentowy podatek PIT i 9-procentową składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ci, którzy pobierają niższą emeryturę, zapłacą tylko składkę zdrowotną.

Należy pamiętać, że świadczenie emerytalne i 14. emerytura będą sumowały się. Większość emerytów przekroczy próg 2500 zł i zapłaci 12-procentowy podatek dochodowy oraz 9-procentową składkę zdrowotną. Ponadto, 14. emerytura będzie zmniejszana po przekroczeniu progu 2900 zł brutto.

Minimalna kwota 14. emerytury będzie wynosić 50 zł brutto. Jeśli obliczenia wykażą niższą kwotę, dodatkowe świadczenie nie zostanie przyznane. Osoby otrzymujące emerytury powyżej 4438,44 zł brutto nie będą uprawnione do 14. emerytury w 2023 roku.

Projekt ustawy określa również terminy wypłaty 14. emerytury. W 2023 roku wypłaty będą realizowane w sierpniu i we wrześniu. Osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS otrzymają wypłatę we wrześniu.

14. emerytura zostanie automatycznie przelana przez ZUS do uprawnionych seniorów. Kwota wypłaty nie będzie podlegać potrąceniom ani egzekucjom. Dodatkowe świadczenie nie będzie miało wpływu na inne świadczenia, zasiłki, pomoc finansową ani ulgi rehabilitacyjne.

14. emerytura będzie przysługiwać emerytom, rencistom, inwalidom wojennym, inwalidom wojskowym, osobom na zasiłku przedemerytalnym oraz emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych. Przyznawana będzie również do renty rodzinnej.

W 2023 roku rząd przeznaczy około 11,6 mln złotych na wypłaty 14. emerytury. Kwota dodatkowego świadczenia wyniesie 1588,44 zł brutto.

Paweł Banaś