Podwyżka świadczeń emerytalnych w Polsce w 2023 roku

Podwyżka świadczeń emerytalnych w Polsce w 2023 roku

W ubiegłym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że w 2023 roku wprowadzi kwotowo-procentową waloryzację świadczeń emerytalnych. Głównym celem tej decyzji było podniesienie niższych świadczeń.

Dodatek pielęgnacyjny przed waloryzacją wynosił 256 zł 44 gr, a po wprowadzeniu podwyżki wzrósł do 294 zł 39 gr. Podobnie, dodatek kombatancki wzrósł z 256 zł 44 gr do 294 zł 39 gr. Dodatek kompensacyjny, który stanowi 15% dodatku kombatanckiego, wzrósł z 38 zł 47 gr do 44 zł 16 gr.

Ryczałt energetyczny również podniósł się z 192 zł 58 gr do 255 zł 17 gr.

Prócz tego, istnieją także mniej znane dodatki, takie jak dodatek za tajne nauczanie dla nauczycieli, którzy podczas okupacji prowadzili edukację, oraz dla osób deportowanych do pracy przymusowej w obozach. Pierwszy z wymienionych dodatków wzrósł z 256 zł 44 gr do 294 zł 39 gr. Wysokość drugiego jest ustalana w zależności od liczby pełnych miesięcy pracy i wynosi od 14,76 zł do 279,71 zł po waloryzacji.

Świadczenia „czternastki” zostaną wypłacone pod koniec sierpnia i będą zgodne z terminami płatności emerytur i rent (tj. 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca). Wysokość „czternastki” wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Dla osób otrzymujących świadczenie główne między 2900 zł a 4438,44 zł, kwota „czternastki” zostanie obniżona o złotówkę za złotówkę. Na przykład, dla osoby otrzymującej rentę w wysokości 3200 zł, „czternastka” wyniesie 1288,44 zł.

Źródło: money.pl

Julia Rządzińska