Euvic konsoliduje rynek IT w Polsce i chce 4-krotnie zwiększyć przychody do 2030 r.

Euvic konsoliduje rynek IT w Polsce i chce 4-krotnie zwiększyć przychody do 2030 r.

Spółka Euvic dołączyła do Grupy Tuatara w celu konsolidacji rynku IT w Polsce. Euvic SA i Gemini Holding Rafała Sonika założyły spółkę inwestycyjną o nazwie Euvic 2030, która przeprowadziła transakcję. Grupa Tuatara działa od 2014 roku i zajmuje się połączeniem kompetencji konsultingowych i technologicznych w obszarze automatyzacji procesów, rozwiązań kognitywnych, analityki i data science. Posiada klientów w Europie i na Bliskim Wschodzie, w tym w Omanie i innych krajach Zatoki Perskiej. Jest partnerem programu kosmicznego w Omanie.

W roku 2022 Tuatara osiągnęła przychód w wysokości 30 milionów złotych, a jej planowane przychody na rok 2023 wynoszą 42 miliony złotych. Transakcja została dokonana przez spółkę Euvic 2030, a stanowisko prezesa objął Tobiasz Wybraniec. Do tej pory jedynym inwestorem instytucjonalnym Tuatary był fundusz Venture Building Rubicon Partners.

Przejęcie umożliwia Grupie Euvic wzmocnienie swoich kompetencji konsultingowych, szczególnie w dziedzinie sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych i analizy danych. Otwiera również możliwość wykorzystania usług i produktów Tuatary w obszarze analityki i data science, optymalizacji procesów biznesowych, automatyzacji kognitywnej i transformacji cyfrowej.

Według prezesa Tobisza Wybranieca, Tuatara posiada unikalne kompetencje, które wzbogacają Grupę Euvic. Przyszłe inwestycje w podobne spółki przyspieszą rozwój Grupy w obszarach koncentrujących się na przyszłościowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach IT.

Strategia Grupy Euvic opiera się na inwestowaniu w kolejne podmioty w celu konsolidacji rynku IT w Polsce. Niedawno Euvic IT przejęło 51% udziałów w spółce Outsourcing24 z Warszawy, a eo Networks nabyło 20% udziałów w gdańskiej firmie H2B.

Grupa Euvic planuje dokonywać około 10 akwizycji rocznie i osiągnąć przychody w wysokości 4 miliardów złotych do roku 2030 (w 2021 roku wyniosły 1,07 miliarda złotych).

Julia Rządzińska