Wypłata emerytury z OFE i ZUS – czy to możliwe?

Wypłata emerytury z OFE i ZUS – czy to możliwe?

Główne świadczenie emerytalne każdego z nas gromadzone jest na koncie ZUS. Istnieją jednak subkonta ZUS, na których gromadzone mogą być środki z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Początkowo planowano prywatyzację tych środków, aby umożliwić swobodne nimi dysponowanie także przed emeryturą. Obecnie można zadeklarować korzystanie z OFE lub przekazać całość składek do ZUS.

Co miesiąc do ZUS trafia 19,52% podstawy wymiaru składki, a nieco ponad 7% może trafić do OFE. To oznacza, że blisko 3% pensji brutto może trafić do OFE. Środki przekazane do OFE będą gromadzone i na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego sukcesywnie przekazywane do ZUS. Dzięki temu wysokość emerytury może być większa.

Środki zgromadzone w OFE nie mogą być wypłacone bezpośrednio, ale podlegają dziedziczeniu. Po śmierci osoby korzystającej z funduszu, środki te mogą być przekazane jej bliskim na wniosek. Wymagane są odpowiednie dokumenty, takie jak akt małżeństwa, postanowienie sądowe o nabyciu spadku, dokument uprawniający do dziedziczenia i oświadczenie o sposobie wypłaty środków.

Ponadto, poza OFE, środki emerytalne mogą być gromadzone także na subkontach ZUS. Środki te również podlegają dziedziczeniu, a 50% trafia do współmałżonka zmarłego, a kolejne 50% można przekazać wskazanej osobie.

Obecnie około połowa pracujących osób odkłada składki do OFE, co daje łączną kwotę na kontach OFE bliską 168 mld zł. Otwarte fundusze inwestują zgromadzone aktywa, a polskie akcje wciąż dają możliwość osiągnięcia dobrych wyników inwestycyjnych. Mimo trudności związanych z pandemią COVID-19 i wybuchem wojny na Ukrainie, fundusze w OFE wydają się nadal atrakcyjną formą inwestowania na przyszłą emeryturę.

Sprawdzanie stanu swoich środków w OFE i subkoncie ZUS jest możliwe poprzez platformę PUE ZUS.

Jarosław Antoszczyk