Minister wydaje pozwoleń na budowę farm wiatrowych na Bałtyku

Minister wydaje pozwoleń na budowę farm wiatrowych na Bałtyku

Minister infrastruktury wydał pięć pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskim obszarze morskim dla budowy morskich farm wiatrowych. Potencjalna moc farm wiatrowych, które mają zostać zbudowane, wyniesie około 3,9 GW, informuje Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Zgodnie z komunikatem, Ministerstwo Infrastruktury wydało ostateczne decyzje dotyczące pięciu pozwoleń, co umożliwi budowę przyszłych elektrowni wiatrowych na morzu. Łączna moc planowanych farm wiatrowych wynosi około 3,9 GW, co stanowi dodatkową moc w stosunku do obecnie realizowanych projektów PGE. Prezes PGE, Wojciech Dąbrowski, podkreśla, że realizacja tych planów przekroczy cel strategiczny 6,5 GW mocy ze źródeł offshore, zakładany na 2040 rok.

Decyzje dotyczą różnych obszarów na Bałtyku, o które grupa PGE ubiegała się w postępowaniach rozstrzygających. Przykładowo, obszar 43.E.1 otrzymało pozwolenie na budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy około 1 GW. Pozwolenia zostały również wydane dla obszarów 44.E.1, 60.E.3, 60.E.4 i 45.E.1, gdzie planowane są kolejne farmy o różnej mocy.

Decyzje nie są ostateczne, a stronom postępowania przysługuje prawo do skierowania wniosku do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni. Obecnie PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW, przy współpracy z Orsted. Projekt ten ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej w tej dekadzie, a po 2030 roku planowana jest budowa kolejnej farmy o mocy około 0,9 GW.

Julia Rządzińska