Wielka Brytania utraciła pięć lat wzrostu gospodarczego, najbardziej ucierpiało najbiedniejsze społeczeństwo

Wielka Brytania utraciła pięć lat wzrostu gospodarczego, najbardziej ucierpiało najbiedniejsze społeczeństwo

Wielka Brytania znalazła się w okresie pięciu lat utraconego wzrostu gospodarczego, a najbardziej cierpią na tym najbiedniejsi – informuje BBC, powołując się na badania Narodowego Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych (Niesr). Ekspertów zdaniem, jest 60-procentowe prawdopodobieństwo, że Brytyjczycy wpadną w recesję w ciągu najbliższego roku.

Niesr poinformował, że „potrójny cios” – Brexit, pandemia Covid-19 oraz wojna na Ukrainie – negatywnie wpłynął na gospodarkę Zjednoczonego Królestwa. Dodatkowo, „siła nabywcza pracowników w wielu częściach kraju pozostanie poniżej poziomu sprzed pandemii do końca 2024 roku”. Przewiduje się, że PKB Wielkiej Brytanii nie powróci do poziomu sprzed 2019 roku aż do drugiej połowy przyszłego roku.

Dodano również, że „zwiększyła się przepaść między bogatszymi i biedniejszymi częściami kraju”. Podczas gdy w Londynie przewiduje się, że realne płace do końca przyszłego roku wzrosną o 7% w porównaniu do roku 2019, w regionach takich jak West Midlands mogą być nawet o 5% niższe.

Aktualnie inflacja w Wielkiej Brytanii wynosi 7,9%, a zakłada się, że cel inflacyjny Banku Anglii (2%) nie zostanie osiągnięty aż do 2025 roku. W zeszłym tygodniu Bank Anglii podniósł stopy procentowe po raz czternasty. Specjaliści przewidują, że istnieje 60-procentowe ryzyko recesji do końca 2024 roku.

Krzysztof Hajdas