Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rozszerza zbieranie danych

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rozszerza zbieranie danych

W ubiegłym roku powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która ma być tworzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Po opisywaniu wymogu złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła, w kolejnym etapie CEEB będzie zawierała również informacje o stanie technicznym budynków. W ewidencji będzie można znaleźć dane dotyczące zużycia energii, grubości ścian i dachu, roku budowy, liczby kondygnacji i pokoi, stanu stolarki okiennej i drzwiowej oraz rodzaju ocieplenia. Do zebrania tych danych pomogą m.in. kominiarze, którzy podczas rutynowej kontroli kominów wypełnią specjalny elektroniczny formularz.

Właściciele nieruchomości będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące budynku i instalacji grzewczych. Jeśli odmówią udzielenia odpowiedzi, informacje zostaną oznaczone jako „brak danych”. Koszty przeglądu kominiarskiego, w tym wypełnienie ankiety, poniesie właściciel nieruchomości. GUNB zbiera dane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnej ewidencji emisyjności budynków. Aplikacja ZONE, za pomocą której kominiarze będą wpisywać te dane, została przetestowana w 17 gminach.

Zdaniem ekspertów dane zbierane przez kominiarzy mogą być nierzetelne, ponieważ kominiarze nie są osobami uprawnionymi do oceny pieców. Samorządowcy również mają wątpliwości i obawy co do zbierania szczegółowych danych o budynkach, ponieważ obarcza to gminy nowymi obowiązkami oraz generuje koszty. Dane z CEEB będą dostępne dla pracowników ministerstw, urzędów, urzędników gminnych i inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska. Na liście uprawnionych instytucji znajduje się również Krajowa Administracja Skarbowa, co niektórym eksperckim zdaniem może być przymiarką do wprowadzenia podatku katastralnego.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest obecnie w fazie pilotażowej, w której uczestniczy 325 użytkowników, w tym pracownicy urzędów i kominiarze. Właściciele nieruchomości mają brać w nim udział w pośredni sposób, we współpracy z urzędnikami i kominiarzami.

Krzysztof Hajdas