Witold Literacki – Nowy prezes Orlenu: Kim jest i jakie są jego przygotowania?

Witold Literacki – Nowy prezes Orlenu: Kim jest i jakie są jego przygotowania?

Wczoraj Orlen ogłosił, że Witold Literacki został mianowany tymczasowym p.o. prezesem spółki. Zgodnie z komunikatem Orlenu, Literacki posiada bogate doświadczenie finansowe i podatkowe, a także jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończył Wydział Nauk Społecznych w 1994 roku. Ponadto zdobył stopień MBA przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku.

Choć większość swojej kariery spędził w paliwowo-energetycznym sektorze, gdzie zdobywał doświadczenie w zarówno zagranicznych, jak i polskich firmach, to w ostatnich latach pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN SA, a wcześniej w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie SA. Również przez długie lata był dyrektorem biura podatków w PKN Orlen SA.

W oświadczeniu, które złożył Orlenowi, Literacki zapewnił, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orlen SA i nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek. Ponadto poinformował, że nie pełni funkcji w żadnych konkurencyjnych podmiotach. Dodatkowo, Literacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wraz z Witoldem Literackim do zarządu Orlenu na okres trzech miesięcy zostali powołani Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Ostateczny zarząd Orlenu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Warto podkreślić, że wczorajsze zmiany w Orlenie nie ograniczyły się tylko do powołania nowego zarządu. Walne zgromadzenie akcjonariuszy również wymieniło cały skład rady nadzorczej spółki, a osoby powiązane z rządzącą partią straciły swoje miejsca. Teraz radę nadzorczą Orlenu tworzy dziewięć osób, na czele której stoi prof. Wojciech Popiołek.

FAQ:

1. Kto został powołany na tymczasowego p.o. prezesa spółki Orlen?
Witold Literacki został powołany na tymczasowego p.o. prezesa spółki Orlen.

2. Jakie doświadczenie posiada Witold Literacki?
Witold Literacki posiada bogate doświadczenie finansowe i podatkowe. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN SA oraz był dyrektorem biura podatków w PKN Orlen SA.

3. Gdzie Witold Literacki ukończył studia?
Witold Literacki ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w 1994 roku. Zdobył również stopień MBA przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku.

4. Kto został również powołany do zarządu Orlenu na okres trzech miesięcy?
Razem z Witoldem Literackim do zarządu Orlenu na okres trzech miesięcy zostali powołani Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński.

5. Kto stoi na czele rady nadzorczej Orlenu?
Na czele rady nadzorczej Orlenu stoi prof. Wojciech Popiołek.

Definitions:
– Orlen – Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., a Polish oil refinery and petrol retailer
– Uniwersytet Śląski – University of Silesia in Poland
– Wydział Nauk Społecznych – Faculty of Social Sciences
– MBA – Master of Business Administration
– PERN SA – a Polish company operating in the fuel and energy sector
– Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL- WZM – Warsaw Mechanical Works, a Polish mechanical engineering company
– Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – Register of Insolvent Debtors, a public register in Poland

Suggested related links:
Strona główna Orlenu
Uniwersytet Śląski
University of Central Lancashire

Jarosław Antoszczyk