Brytyjska firma Liberty Steel gasi produkcję węgierskiej huty Dunaferr

Brytyjska firma Liberty Steel gasi produkcję węgierskiej huty Dunaferr

Brytyjska firma Liberty Steel, właściciel Huty Częstochowa, wygasiła jedyny działający wielki piec w niedawno przejętej węgierskiej hucie Dunaferr. Produkcja stali stała się nieopłacalna z powodu wysokich kosztów i niskich cen. Firma nie określiła, kiedy piec nr 2 zostanie wznowiony, natomiast piec nr 1 jest już trwale wyłączony i niezdolny do ponownego uruchomienia.

Liberty Steel poinformowało załogę huty Dunaferr o konieczności wyłączenia ostatniego działającego wielkiego pieca. Powód to nieopłacalność produkcji stali ze względu na wysokie koszty i niski popyt. Firma nie skomentowała planowanego czasu wyłączenia pieca.

Walcownie huty Dunaferr będą teraz pracować na materiałach sprowadzanych z huty Liberty w Rumunii. Pierwszy transport 100 000 ton już dotarł do huty. Huta Dunaferr wcześniej również korzystała z dostaw od Liberty Steel. Koksownia Dunaferr będzie nadal działać, aby zaopatrywać rumuńską hutę.

Huta Dunaferr od dawna miała problemy z opłacalnością produkcji. Liberty Steel pomagało hucie przez dostarczanie węgla koksowego. W grudniu 2022 roku, huta została postawiona w stan likwidacji, ale Liberty Steel kupiło ją za 55 mln euro i uruchomiło walcownie oraz jeden z dwóch wielkich pieców. Teraz huta będzie podlegać zmianie technologii, a obecne pozwolenia środowiskowe wygasają w 2027 roku.

Liberty Steel przejęło hutę Dunaferr w lipcu 2022 roku, konkurując z firmą Vulcan Steel. Oferty innych firm, takich jak ukraiński Metinvest, zostały odrzucone.

Jarosław Antoszczyk